Hasan KOÇ

Hasan KOÇ

Sözün Özü

MÜSAVAT-I HUKUK MESLEĞİ

06 Ocak 2021 - 09:45

Neseben ve hayatça halk tabakasındanız. Meşreben ve fikren ise  müsavat-ı hukuk (hukuk önünde eşitlik) mesleğini kabul edenlerdeniz. Halk gibi yaşayan ancak halkı anlar, halktan yana olur. Adalet ve hukuku bilen ve ona inanan hukuk önünde eşitliği savunur. Adalet ise herkesin muhtaç olduğu bir değerdir. Adalet terazisi doğru tartarsa toplumda o kadar doğru olur. Sağlam toplum yapısı sağlam adalet sisteminin bir getirisidir. Yeni zamanın sermayedarları eskinin burjuvası gibidir. Burjuva kendisi oturduğu yerden kazanırken halka arzuladığı kadarını verir. En üstte bulunanlar ve en altta bulunanlar şeklinde bir toplum yapısı ortaya çıkar. Halbuki olması gereken çoğunluğun eşit gelire sahip olduğu orta sınıfın sağlanmasıdır. Toplumu ortada buluşturmak gelir adaletini sağlamakla mümkündür. Bu nedenle  adalet ve ekonomi bir biriyle alakadar iki saç ayağıdır. İkisinde de ilerlemek güçlü bir ülke olmanın temel şartıdır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum