Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


KABİR NEDİR?

03 Ekim 2019 - 20:35

KABİR NEDİR? 

DEVAMI

 Kabirleri Ziyaret

Mübarek günlerde, kandillerde ve bayramlarda kabir ziyaretleri mutad olduğu için kitabımızda bu konuya yer verdik.

Kabir ziyaretinin yapılacağı faziletli günler; pazartesi, perşembe ile cuma öğleden sonra, cumartesi gün doğmadan önce ve bayram günleridir. Sünnet olan kabirleri ayakta ziyaret etmek ve ayakta dua etmektir ancak oturarak da Kur'an okunabilir. (Zuhayli, İbniAbid)

Kandillerde yapılan kabir ziyaretleri, mendup olmamakla birlikte, mutad hale geldiği için, sakıncalı olduğunu da söyleyemeyiz. Hiç değilse bu vesile ile kabirler ziyaret edilmiş ve bundan ibret alınarak dünyaya aşırı meyletmenin ve ahiret hazırlığından geri kalmanın yanlışlığını anlamış olurlar. Hatta şöyle de diyebiliriz..Bu günler ziyaretleşme, hal hatır sorma, tebrikleşme günleridir. Öyle olunca da       ziyaretleşmeye geçmişlerimizden başlamak gibi de yorumlanabilir.

Sabah Ziyareti

Ölünün ertesi günleri sabahında bir veya birkaç gün devam ettirilen kabir ziyaretlerinin uygun olacağına dair kitaplarda yer verildiğini görmemekteyiz. Üstelik tam tersine, o ziyarete gelmeyen ölü yakınları, komşu ve ahbapları töhmet altında kalmakta, sanki buna iştirak etmek vacip ya da sünnetmiş gibi bir tavır izlenmektedir.

Ayrıca, uzak olan kabristana bu maksatla araba tutulması, gidip gelen ziyaretçilere ziyafet verilmesi gibi külfet ve masraflar da eklenirse, bu durum Efendimiz (as)'in "Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız" buyruğuna tamamen zıt davranış olması hasebiyle bid'at-ı mekruhe olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sabah ziyareti niçin âdet olmuştur?: Her bid'at ve hurafenin temelinde az çok doğruluk payı vardır. Sabah ziyaretinin temelinde ise:

1-Kabir şehir dışında olunca yeni kabirler hayvanlarca eşelenip kabrin bozulmuş olabileceği

2- Ölmüş durumundaki bazıları kalp sektesinden öldüğü için kabirde hareketlendiği, yoldan geçenleri şüphelendirdiği hatta gelinip bakıldığında, konduğu halden değiştiği görülen ender de olsa vakıattandır (Dürretul Fahire) kitabında birkaç örnekleriyle anlatılmıştır.

Bu sebeplerden dolayı, cenaze sahiplerinden birkaç kişi, bakmaya giderken ahbaplarını da almış derken yaygın hale gelmiştir. Oysaki günümüzde meyitin öldüğü doktor tarafından onaylanmakta, mezarlığın etrafı çevrilmiş bekçilerince korunmakta ve sabahleyin gidip bakılmaya gerek kalmamıştır.

Yukarıdaki tehlikeler bulunan beldelerde, sahiplerinden birkaç kişi yine gidip bakabilirler, gitmişken de fatiha okuya bilirler bu ayrı birşeydir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum