Hakkı ÖZSOY

Hakkı ÖZSOY


Politika

23 Şubat 2021 - 08:25

Çobanlar Belediyesine ait halk otobüsü kaza yaptı. Basın olayı izleme görevini yaparken Belediye görevlilerinin, kısmı engellemesine maruz kaldı. Tartışma konusu oldu kaza.
Kaza olabilir bir olaydır. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Tesbit edilirse, varsa yönetim kusurlarının olağan hesabının sorulmasıdır. Konuyu saptıranlar bilinen gerçek, bilinçsiz davranışların sahibidirler. Gelişmeyen kültürün izleri görülüyor olaylarda.
Olağan olayı başka bir açıdan gündeme getiren bir diğer konuda, Çobanlara bağlı Kocaöz köyüne, güçlü yatırım yapma kabiliyetine sahib bir şirketin yatırımının politikaya alet edilmesidir.
O coğrafya için güzel bir şans olan, arazi tahsisi temeli ihracata dayalı Aromatik ve Sanayi bitki yetiştirilmesi, yatırımının politik gelişmelerden etkilenerek bir süre durdurulmasıdır. Bize göre olumsuz gelişmeler izliyoruz.
Milletvekilimiz Burcu Köksalın tahsisle ilgili araştırmaları beyanı olağandır. Çobanlar Belediyesinin yatırımdaki sorumluluğu, kayırmamı yapılıyor? soruları, yatırımcı firmayı üzülerek belirtelim korkutmuş, bir süre konuyu erteliyelim, gelişmeleri izliyelim duraklamasına götürmüşdür.
Ülkemizde yatırımcılar risk alırlar. Karşılığında güven beklerler. Güven olmayan ortamda yatırımda olmaz. Yalnız üretimin bölge için istihdam, ekonomik gelişme getirisi düşünülen hedef, hiçbir zaman gözardı edilemez. Bize göre gereksiz müdahalelerle şaşırtılmış olur yatırımın seyri.
Amaç üzüm yemekmi? bağcıyı dövmekmidir? Politik düşünürseniz bağcıyı dövmüş oluyorsunuz. Biz konuşulanları, iddiaları yazıyoruz. Siyasi, sosyal, ekonomik değerlendirmeyi sizlere bırakıyoruz.
Örnek aynı bölgede öncesi yıllar yapılan, Haydar Kurta ait jeotermal seranın yatırımı 50 kişiye iş sahası olması, açık net ekonomik katkısı tartışılmazdır. Sonuçdan bölge halkıda, Çobanlar Belediyeside, sera işletmeside memnundur. Ülke ekonomisi karlıdır.
Diliyoruz Kocaözle ilgili gelişmeler yeniden olumlu yönde ilerler. Yaşananlardan gerekli dersler alınır. Politikaya değil öncelik yatırıma, üretime, özellikle ihracat ağırlıklı çalışmalara, gelişmelere verilir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum