Galip LEBLEBİCİOĞLU

Galip LEBLEBİCİOĞLU


KUR'AN'DA KONULARLA İLGİLİ AYETLER – 13

26 Nisan 2021 - 09:44

Evlenemeyenler, Allah kendilerini lütfundan zenginleştirene kadar iffetlerini koruyup harama sapmasınlar. Kölelerinizden bu sözleşmenin haklarında iyi olacağını görürseniz, özgürlüğünü kazanmak için sözleşme yapmak isteyenlerle sözleşme yapınız. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Genç cariyelerinizin evlenip iffetli kalma isteklerini destekleyin, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek arzusuyla onları fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa bu zorlanmalarından dolayı Allah onları bağışlar ve onlara acır. (Nur 33)
Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dış elbiselerini üzerlerine salsınlar. Böyle yapmaları onların tanınıp eziyet edilmemeleri için daha uygundur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. (Ahzab 59)

Hoşgörülü Olmak ve Affetmek (Bağışlamak)

Bir iyiliği ister açık, ister gizli yapar, ya da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah çok affedicidir ve her şeye gücü yeter. (Nisa 149)
İşte böyle. Kim kendisine yapılana denk bir karşılık verir, sonra tekrar saldırıya uğrarsa Allah ona, kesinlikle yardım eder. Çünkü Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. (Hac 60)
Onlar yalan yere şahitlik ermezler. Boş ve anlamsız şeylerle karşılaştıklarında onurlu bir şekilde geçip giderler. (Furkan 72)
İşte sabretmelerinden dolayı bunlara ödülleri iki kere verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. (Kasas 54)
Kim sabreder ve bağışlarsa kuşkusuz işte bu, yapılmaya değer işlerdendir. (Şura 43)
Ey inananlar, kuşkusuz eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Eğer, affeder, vazgeçer ve bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. (Teğabün 14)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum