Reklam
Mustafa UYAR

Mustafa UYAR


BEL'AM BİN BÂÛR'UN HİKÂYESİ

13 Şubat 2020 - 12:00

Dünya halkı Bâûr oğlu Bel’am’a zamanın İsâ’sı imiş gibi mağlup ve tâbi olmuşlardı.
Ondan başka kimseye secde etmezlerdi. Nefesi hastalara şifa verirdi. Kendisini beğendiği, ulu gördüğü için Musa ile savaştı. Sonra hali duyduğun gibi oldu.
Dünyada yüzbinlerce İblis ve Bel’am vardır ki gizli, açık hep bu hale düşmüşlerdir.
Allah başkalarına örnek olsun diye bu ikisini (Bel’am’la İblis’i meşhur etti)
Bu iki hırsızı şöhretin daracağına çekti, yükseltti. Yoksa Allah’ın kahrına uğramış daha nice hırsız var!
Cenâb-ı Hakk’ın kahrı bu ikisini saçlarından tutup şöhret tarafına sürükledi. Yoksa Allah’ın kahrına uğrayanların hesabını bilmek mümkün değildir.
Sen (Allah’ın) sevgilisisin amma haddini aşmamak şartiyle; Allah aşkına Allah’tan kork, Allah’tan (kork) haddi aşma.
Eyer kendinden (Allah tarafından daha çok) sevilen birisiyle çarpışacak olursan, sen yedi kat yerin dibine atılırsın.
Ad ve Semud kavminin kıssaları ne için söylenip duruyor? Peygamberlerin nazik ve nazenin olduklarını bilmen için!
Yere batma, başlarına taş yağma, bir sesle canlarının alınışı...
Hep bu alâmetler hep nefs-i nâtıka (insanda) irfan, idrak, nutuk kabiliyetleri halinde tecelli eden bir manevi kudret) sahiplerindeki kudret ve izzetin delilidir.
Bütün hayvanları insan için öldür; bütün insanları da bir akıllı kişi için feda et.
Akıllı kişi nedir? Akl-ı kül sahibidir. Cüz-i akılda akıldır amma kusurludur; zayıftır.
Vahşi olan hayvan derece itibariyle ehli hayvandan daha aşağıdadır.
Vahşi hayvanların kanı insanlara mubahtır. Çünkü yüce aklı yoktur. İnsanın emrine girmiyor diye vahşinin yüceliği bu dereceye düşmüştür.
Şu halde ey garip adam! Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi oldun, (Müddessir: 49-51) (Yani Peygamberlerden yüz çevirdin) senin ne şerefin, ne itibarın kaldı.
Eşek, insanın hizmetine yaradığı için öldürülmez. Fakat yaban eşeği olursa kanı mubahtır.
Gerçi eşeğin (kendisini yabanileşmekten) alıkoyacak bilgisi yoktur. Fakat vedûd olan Allah onu mazur görmüyor.
Ey yüce sevgili! İnsan (akıllı olduğu halde) Allah’ın nefesi olan (Peygmaberlerin, velilerin) sözlerinden kaçıp vahşileşip isyan ederse nasıl mazur olur, affedilir?
KONUNUN KISA AÇIKLAMASI
Dünyada Bâûr oğlu Bel’am gibi kendini beğenen ve gururlanan yüzbinlerce kişi vardır. Bu kişiler, kendilerini mehd edenlere, kendilerinde manevi üstünlükler olduğunu söyleyip önlerinde secdeye duranlara kapılıp kibirlenmiş, kendi yalanlarına kendileri inanır hale gelmişlerdir. Bundan dolayıdır ki Allah’ın yanında itibarsızlaşmış ve Allah katından kovulmuşlardır.
Allah, şeytan ile Bel’am’ı yaptıkları hatalarla başkalarına örnek olsunlar, kullarını örnek alsın diye meşhur etmiştir.
Hz.Muhammed: “Allah kendi bulunduğu mevkiyi bilen ve haddini aşmayan kimselere rahmet eder” buyurur.
Bizler, Allah yanında sevgili kullar olabiliriz. Fakat Allah’tan korkmaya ve Allah’a karşı haddimizi aşmamaya mecburuz. Böyle yapmazda Allah indinde bizden üstün ve manevi kudretleri olan peygamberlerin sözlerini tutmaz onlara karşı gelirsek Allah’ta bizleri İblis ve Bel’am gibi kendi nurundan uzaklaştırır.
Hz.Mevlânâ
MESNEVİ - 3298-3317. Beyitler
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum