Reklam
Mustafa UYAR

Mustafa UYAR


Ava giden aslan, kurt ve tilki

06 Kasım 2019 - 18:42

Ben ve Biz Kayıtlarından Kurtulamayanların Sonu Ava giden aslan, kurt ve tilki (geçen haftadan devam)

 Aslan: “Ey koca kurt bu yakaladığımız avları pay et, adaleti tazele!

Pay etmede benim vekilim ol da ne cevherdesin meydana çıksın.” dedi.

Kurt aslana dedi ki: “Ey padişahım sana yaban öküzü lâyıktır, zira o iridir, sen de büyüksün; kuvvetli ve çeviksin!

Keçi, orta boyda, orta irilikte, onun için keçi de benim olsun. Tilki, sen de tavşanı al. Tavşan tam sana münasip. Bu taksimde hâta yoktur.”

Aslan dedi ki: “Ey kurt sen ne diyorsun? Benim olduğum yerde sen nasıl ben ve sen... diye konuşabiliyorsun?

Kurt ne köpek oluyor ki benim gibi misli, naziri bulunmayan bir aslanın huzurunda kendini görüp de ben diyebiliyor?

Kendini beğenen eşek beri gel!” Kurt ileri gelince bir pençe vurup onu parçaladı.

Kurtta akıl ve isabetli bir tedbir görmeyince cezasını verip derisini yüzdü.

Mademki beni görmek, seni kendinden geçirmedi, huzurumda yok olmadın... Böyle cana inleyerek ölmek gerek.

Mademki huzurumda mahvolmadın boyununu vurmak farz oldu.

“Hakk’ın zatından başka her şey fanidir.” (Kasas 88)

Bizim hakikatimizde fani olana “her şey fânidir” onlara ceza yoktur. “ben” demeyenler helâk olmazlar)

Çünkü o “illâ”dadır ve “lâ”dan geçmiştir. “Lâ”yı geçip “illâ”ya vasıl olana fenalık yoktur.

Kim ki (Hakk’ın) kapısı önünde, ben, biz diye diye dolaşır (yani varlıktan dem vurur) o kimse Allah’ın kapısından sürülür ve “lâ” makamında kalakalır.

KONUNUN KISA AÇIKLAMASI

Aslan için mühim olan avın bölünüşü değil kurdun benlik davasıydı. Aslan kurda: “Bu sözleri nasıl söyledin, benim huzurumda ben, sen, biz gibi sözlerle, nasıl benlik davasında bulundun!” dedi.

Kur’an-ı Kerim’in Kasas sûresinde Allah, şöyle buyuruyor: “Allah’ın yanında bir başka Tanrı’ya tapma! Çünkü Allah’tan başka Allah yoktur. Allah’tan başka her şey fânidir, yok olacaktır. Emir ve hüküm onundur. Siz ancak ona döneceksiniz.”

Madem ki Allah’ın varlığından başka her şey yok olacaktır ve mademki sen O’nun varlığında yok olmanın, yâni onunla ebedi olmanın, sırrına eremedin öyle ise varlık isteme.

Allah “Külli şey’in hâlikün”, “her şey helâk olacaktır” buyurdu.

Ancak Allah’ta ebedi olan ruhlar helâk olucular zümresine dahil değildir, müjdesini de vermiştir.

Böyle ruhlar, fanilikte “lâ” yani “yok” derecesinden aşıp “illâllah” mertebesine varırlar.

Hz.MEVLÂNÂ

MESNEVİ - 3042 - 3055. beyitler.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum