Doç. Dr. Mehmet SARI

Doç. Dr. Mehmet SARI

İRFAN SOFRASI

AFYONKARAHİSAR SEVDALISI ADANALI ZİYA'YI TANIYOR MUYUZ (44)

15 Ekim 2020 - 02:10

“Adanalı Ziya ve Evrâk-ı Hazân” Adlı Kitaptan Bir Sayfa
 
Dünkü yazımızda Osmanlıca, vezin, şekil, kafiye, dil, anlam bilgisi, kısacası “ihtisas” noksanlığı sonucu oluşan okuma hataları sebebiyle katledilen, Ziyâ’nın, Konya Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi’nde (Yz. 212, vr. 57a; Yz. 68, s. 4-5) kayıtlı Arap harfli el yazması Mecmû’a’dan okuyarak oluşturduğumuz söz konusu gazelinin metni ve el yazması nüshaları görüldüğü gibidir. Değerlendirmeyi, akıl, ilim, vicdan ve “ihtisas” sahiplerine bırakıyorum.

GAZEL
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
 
Ser-be-dûş-i hayretim bilmem gama me'men miyim
Dilde yer tutmuş sipâh-ı mihnete mesken miyim
 
Dinlerim her cüz’-i ferdimden gelir âvâz-ı gam
Ben midir 'âlemde şîven yoksa şîven ben miyim
 
Reh-güzârunda beni gördükce eylersin firâr
Ey gazâl-ı deşt-i vahşet 'âşıkım reh-zen miyim
 
Hem tutar peykân-ı cevre hem de dir âh eyleme
Âh bilmem ben nasıl âh etmem âhen-ten miyim
 
Pârelendi câme-i sabrım da hâlâ göz diker
Ben bu kâfir-dil rakîbin çeşmine sûzen miyim
 
Merd-i yek-rengim tarîk-i 'aşkda bu derd ile
Zerrece etmem televvün ey felek ben sen miyim

Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 212, vr. 57a
 
 
Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 68, s.4-5
 
(Şiirin tenkitli metni, yakında yayımlanacak olan “ADANALI ZİYA ve ŞİİRLERİ” adlı kitabımızda verilmiştir).

(YARIN DEVAM EDECEK)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum