Doç. Dr. Mehmet SARI

Doç. Dr. Mehmet SARI

İRFAN SOFRASI

AFYONKARAHİSAR SEVDALISI ADANALI ZİYA'YI TANIYOR MUYUZ (52)

24 Ekim 2020 - 08:54

“Adanalı Ziya ve Evrâk-ı Hazân” Adlı Kitaptan Bir Sayfa
 
Dünkü yazımızda hataları üzerinde durduğumuz gazelin el yazması metinlerden hareketle oluşturulan metni ve el yazması metinlerin fotoğrafları aşağıda verilmiştir. Söz konusu gazel Konya Mevlana Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesinde kayıtlı el yazması bir mecmuada (Yz. 212, vr. 62a-62b; Yz. 68, s. 13) ve Tercümân-ı Hakikat (Nu. 1529, 7 Ramazan 1300/ 12 Temmuz 1883, s. 2: Sâbık Evkâf Ketebesinden Ziyâ-Gazel) gazetesinde bulunmaktadır. Dünkü ve bugünkü yazılarımızda verdiğimiz fotoğrafları karşılaştıracak olan okuyucularımız ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaklardan eminim.
GAZEL
Fa'ilâtün Fa'ilâtün Fa'ilâtün Fa'ilün
 
Ey şu'â-i nûr-ı rahşânile mînâ gark-ı nûr
Pîrehenden çık ki olsun çeşm-i dünyâ gark-ı nûr
 
Şu'le-i mihri şafakda andırır olsa ne gam
'Aks-i tâb-ı 'ârızınla câm-ı sahbâ gark-ı nûr
 
Nûr-ı 'aynım sen salındıkca bu kadle kim demez
Allah Allah işte olmuş nahl-i tûbâ gark-ı nûr
 
Gel şeref-bahş-ı kudûm ol lûtf idüp gam-hâneme
Her gören sansın ki olmuş beyt-i 'ulyâ gark-ı nûr
 
Çâh-ı derd-i hicre düşmüş bir Ziyâ’yım sevdiğim
Çok mu olsa ahterim sâyende âyâ gark-ı nûr
 (Şiirin tenkitli metni, yakında yayımlanacak olan “ADANALI ZİYA ve ŞİİRLERİ” adlı kitabımızda verilmiştir).
(PAZARTESİ DEVAM EDECEK)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum