Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


REGAİB KANDİLİ

17 Şubat 2021 - 09:38

Receb-i şerifin ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir.
Gecelerin mübarek ve kıymetli olmasının sebebi, elbette o gecede meydana gelen fevkalade olaylardır. İşte Regaib gecesinde iki hadisenin zuhur ettiği rivayet edilir.
Birincisi şudur;
Efendimiz (as) daha ilahi vahye mazhar olmazdan önceleri, putlara tapmanın insana bir fayda sağlamayacağını ve tapılmazsa onlardan bir zarar gelmeyeceğini biliyor, onları tanrı kabul edenlere de içinden acıyordu. Esasen kâinatı yoktan var eden ilahın bir olduğunda şüphesi yoktu. Yani o ceddi İbrahim (as)'ın hanif dini üzere bulunuyordu. Ancak, Allah'ı kendisinden razı kılabilmek için, O'na ne şekilde ibadet edileceğini bilmiyordu. Bundan dolayı büyük bir üzüntü duyuyordu. Zaman zaman Hira dağının eteklerine gider ve tefekküre dalardı. Gene böyle bir zamanda ki; Receb-i şerifin ilk cuması şafağa yakın bir zamanda uykuya daldığı bir anda, melekler tarafından rüyada Allah'a nasıl ibadet ve kulluk edileceğinin şekli gösterilerek kendisine öğretildi. Bu sevinçle uyanan Efendimiz (as) hemen şükür secdesine kapandı. Artık Rabbine nasıl ibadet edileceğini kısmen öğrenmişti.
Regaib Gecesinde zuhur ettiği söylenen bir husus da, Rasûlullah (A.S.) anne karnına düştükten sonra, annesi Amine’ye rüyasında; “Sen kâinatın efendisine hamilesin” diye müjdelenmesidir.
Bu gece, kadın-erkek, genç-ihtiyar fertler halinde evlerde aileler, tevhid mabedinde Hak'ka yönelmiş saflar, camide gözü yaşlı cemaatler olarak hulusi kalb ile Allah'dan yardım, Rasul-ü zi şan'dan şefaat niyaz edelim. İhsan ve irfan zülâline bir daha susamayacak şekilde kanalım. Üstün insanlık vasfını kazanmamıza vesile olacak mutlu ve mübarek geceler böyle gecelerdir.
Ramazan-ı şerifin geleceğinin ilk sinyali sayabileceğimiz Regaib kandilinde artık gafletten uyanalım, o geceden nasibimizi alalım, almak için ne yapmamız gerekiyorsa onu bilelim.
Günah mı işledik tevbe edelim. Yanlış yolda mıyız hemen dönelim. Gönül mü kırdık onaralım. Üzerimizde haklar mı var ödeyelim. İçimizi ihtiras mı kapladı sakınalım. Ruhumuzu kin ve adavet mi bürüdü unutalım. Allah'a karşı kulluğumuz mu eksik, ikmal etmeye çalışalım. Velhasıl bizi hesaba çekmelerinden önce biz kendimizi hesaba çekelim. Hak'kın inayeti azımızı çok, eksiğimizi kabul edecek kadar hadsizdir.
Açları doyuralım, çıplakları giydirelim, yoksulları koruyalım, birbirimizle barışalım, tebrikleşelim, çoluk çocuğumuza bu günlerin önemini, mübarekliğini ve feyz ü bereketliliğini duyuralım, birbirimizle ziyaretleşelim.

REGAİB NAMAZI
Bu geceye ait kılınması sünnet olan bir namaz yoktur. Regaib Namazı denilen böyle bir namazın, ilk defa hicri 448 veya 480. yılında ihdas olunduğu söylenmektedir.
Yine de bazı alimlere göre 12 rekat namaz kılınması uygun görülmüştür.

 

Bununla beraber kaza namazlarımızı kılalım, Kur'an okuyalım, tevbe istiğfar edelim, teşbih ve salâvat ile geceyi ihyaya çalışalım, dualar edelim. Özellikle yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmaktan geri kalmayalım.
Netice olarak, Receb-i şerif ayı, Ramazan-ı şerife hazırlanma ayıdır. Binaenalyh gönül arazimizi günah dikenlerinden, yabancı zararlı otlardan temizleyelim ki, orada ekilen manevi taat fideleri neşvü nema bulsun, taki Ramazan ayında da onların meyvelerini toplayalım...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum