Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


Kabir Suali Görmeyenler

18 Kasım 2019 - 18:36

Kabir Suali Görmeyenler

 Sualin hikmeti, müminin şerefini ve kâfirin çaresizliğini ortaya koymak içindir. (İbni Abidin Nimeti İslam)

Kabir suali, önceki âlimlerin çoğunluğuna göre bu ümmete mahsus olmadığıdır. Bazılarına göre bu ümmete has kılınmıştır. Camiüssağir şerhinde bu görüş tercih edilmiştir. (İbni Abidin Tahtavi)

Kabir Azabı Haktır

Buhari ile müslimin Hz.Aişe’den rivayet ettiği hadisi şerifte:

“Kabir azabı haktır ve onlar kabirlerinde öylesine azap görürler ki, hayvanat onların azap seslerini duyarlar. Yine İbni Abbas’tan rivayete göre, Resulü Ekrem (sav) iki mezara uğradı ve: şunlar azap oluyorlar, halbuki azap olmaları büyük günahlar sebebiyle değil, (sizin önemsemediğiniz) günahlar sebebiyle azap görmektedirler ki bunlardan biri söz gezdirir, diğeri de bevlinden sakınmazdı” buyurmuştur. Bunun gibi kabrine yılanları musallat eder ve kıyamete kadar zehirler dururlar. Yine bir hadisi şerifte R.Ekrem Efendimiz:

Kâfire mezarında 99 tane büyük yılan musallat olup, kıyamete kadar onu sokar ve zehirlerler. Bunlardan bir tanesi dünyaya bir üflese, zehirinden bir yeşillik bitmezdi. (İbni Mace Ebu Hureyreden)

Bu azaplar; o âleme göredir, biz onları bilemeyiz göremeyiz. Nitekim rüya halinde gördüğü korkunç ve sıkıntılı durumdan ağlayan olur. Uyanınca ohh çekip grdüğüm rüyaymış deyip derin bir nefes alır. Hatta onun sıkıntısını uyandıktan sonra bile hisseder, yanındakinin hiç haberi olmaz. Yine rüya halinde sevinç ve zevkli şeyler görür ve bundan haz duyduğu için, kendisini o anda uyaran kişiye niye uyardın, o kadar tatlı şeylerle meşguldüm der ki, bunuda hissedemeyiz. Bunlar ruha tattırılan fakat bedene de hissettirilen şeylerdir.

Bazen, müminlere yapılan kabir azabının başkalarının ibret alması için bazı kişilere gösterildiğide olabiliyor, bunlarla ilgili haberleri kitaplardan okuyoruz yani Cenab-ı Hakk  tarafından azap içindeki kişinin, ne ile azap edildiği tecessüm ettirilerek gösteriliyor, mesela; birisi kabirde kesesini unutmuş, onu almak için mezarı açtığında, başucundaki kerpici, tahtayı kaldırınca ateşten bir halkanın veya zehirli bir yılanın boynuna dolanmış olduğunu görür ve bunu başkalarına anlatır.

Kafire yapılan azaptan mümine gösterilmeyip de, mümine yapılan azaptan gösterilmesinin sebebini soran birisine, H.Basri Hazretleri cevabında;

Kafirin kesin olarak cehennemlik olduğunda kimsenin şüphesi yoktur. Fakat müminlerden azap olan bazı kimselerin gösterilmeleri, ondan ibret alıp kendisine çeki düzen vermek içindir. Mesela ateşten halka boynuna dolanan kimsenin zekât borcunu ödemeyen kimse olduğu anlaşılır. Zira zekât vermeyenlerin böyle azap olunacağı Ali İmran Suresi 180. ayetinde haber veriliyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum