Reklam
Hasan AKÇAY

Hasan AKÇAY


ZULÜM NE? ZALİM KİM?-5

25 Aralık 2019 - 18:14

 
ŞİRK: ortak koşma, Allah’ın altında ona yakın bizim isteklerimizi ona ulaştıracak bizden yüksekte biri. Kuran dilinde şirk: âlemlerin rabbi olan Allah a isim, sıfat ve özelliklerinde denk olmak, yalnız O’nun yapabileceği işleri, fiilleri O’na yakın kimselerin de yapabileceğini iddia etmek ve Allah için yapılması gereken bir ibadeti(dua, adak, kurban vs.) başkaları içinde yapmak/yapılabileceğini iddia etmektir.(imanlarına şirk bulaştıranlar. Fehmi İlkay Çeçen)
 Allah kesin ifadelerle kendisine ortak yapılmasını men etmiştir.“ Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın…”(nisa 36)
 İnsanı Allah’ın yeryüzündeki halifesi ifadesine yanlış mana vererek sanki Allah yeryüzünün idaresini bazı kişilere devretmiş gibi gösterilmektedir.  Allah’ın sıfatlarını kendilerinde vücut bulduğunu iddia ederek tağutluğa soyunan isminin önüne, şeyh, kutup, gavs, insanı kâmil, evliya ekleyip şirke bulaştırmaktadırlar.
 Allah Resulü “size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Buyurarak bunu üç kere tekrarlamış. “Evet “ denilince: “Allah’a şirk koşmak” cevabını vermiştir. (İ. Canan,  Kütüb-i sitte tercüme ve şerhi.c;15,s;36-37)Başka bir seferinde şöyle hitabetmiş:” Allah’a ortak koşmadan ölen cennete girer; Allah’a şirk koşarak ölen de cehenneme girer.(müslim, iman 151)
Allah insanların kendi heva ve heveslerine uyarak Allah la aralarına bazı insanları, melekleri vs. aracı koymalarını zalimlik olarak bildirmektedir.
 “Allah’ın hakkında bir yetki (delil) indirmediği şeyi Allah ile aralarına koyup ona kulluk ederler. O konuda kendilerinde bir bilgi de yoktur. Bu (zulmü)yanlışı yapanların yardımcısı olmaz.”(Hac,71)
 “ Kimi insanlar, Allah’a benzer nitelikler yükleyerek, O’nunla aralarına koyduklarını ( buna aracılık ettiğini söylerler.)ilah edinir ve onları, Allah’ı sever gibi severler[1*]. İnanıp güvenenlerin Allah sevgisi çok güçlüdür. Bu yanlışı yapanlar, bütün gücün Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın cezasının, (işledikleri suçla) orantısını[5*], o azabı gördüklerinde anlayacakları gibi keşke şimdiden anlasalar! “(Bakara165)
[1*] Müşrik Allah’ı sever ama O’nu uzakta gördüğü için önceliği kendini Allah’a ulaştıracağına inandığı aracılara verir. (Müfredât) Mümin, araya bir aracı koyamayacağı için Allah ile bağı çok güçlüdür.(Süleymaniye vakfı )
Lokmân’ın, oğluna öğüt verirken, şöyle demişti: "Oğulcuğum! Allah'a şirk koşma; şirk büyük bir yanlıştır( zulümdür)” dediği bildirilir (Lokmân 31/13)..       
“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.”(nisa 48)
İmanlarına zulüm karıştırmayanların doğru yolda olduklarını anlatan Ayetteki” İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.  (el-En‘âm 6/82) zulüm kelimesine ashaptan bazıları “kişiye yapılan haksızlık” mânası verince Resûl-i Ekrem buradaki zulmün “Allah’a ortak koşmak” anlamına geldiğini belirtmiştir (Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, II, 153). Bazı tefsirlerde zulmün bu anlamı dikkate alınarak şirkin büyük bir zulüm olmasının sebebi Allah’tan başkasına tapan insanın, Allah’ın hakkı olan kulluğu Allah’tan başkasına yöneltmek suretiyle haktan sapması veya değersiz varlığa kulluk ederek insanlık onuruna karşı haksızlık etmesi şeklinde izah edilir (Fahreddin er-Râzî, XXV, 146; Âlûsî, XXI, 85; Elmalılı, VI, 3844).(tdv ansiklopedisi)
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum