Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


KURBAN İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER:

18 Temmuz 2020 - 02:00

"Cimrilerin en kötüsü, kendisine vacib olduğu halde kurban kesmey endir."
"Hali vakti yerinde olupta kurban kesmeyen, bayram namazı kıldığımız yere gelmesin." (Hakin)
"Kurbanın derisinin her kılına ve her parçasına bir sevab
Vardır."(Hakim)
"Kurbanlarınız semiz olsun. Zira onlar sıratta bineklerinizdir. "(Zad-üi Mukvin)
"Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca, size sevab vardır. Kanının her damlası kadar mükâfat vardır. O sizin mizanınıza konacaktı." (ibnütace)
"Ya Patıma, kurbanın kesilirken yanında bulun, kurbanın yere akacak ilk kan damlasıyla geçmiş günahların
affedilir."(İ. Hibban)
"Kurban bayramında yapılan amellerden Allah Teâlâ katında, kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allah Teâlâ onu muhafaza eder, onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin. "(Timizi)
Kurban edilen hayvanlar:
Hayvanlardan yalnız koyun,keçi,deve,ve sığır kurban edilebilir.Mandalar da sığır cinsindendir.Horoz,tavuk,hindi ve kaz gibi evcil hayvanlar ile etleri yenen yabani hayvanlar kurban niyeti ile kesilemez.(Bedai-Reddui Muhtar)
Evcilleşen yabani hayvan kurban edilemez. Fakat yabanileşen evcil hayvan kurban edilebilir.Evcil bir hayvan ile yabani bir hayvanın birleşmesinden doğan hayvanın anasına itibar edilir .Anası evcil ise yavrusu da evcil sayılır ve kurban edilir .Anası yabani ise yavrusuda yabani sayılacağından kurban edilemez.(Bezzaziye 6/289)
Kurbanlık Hayvanların Yaşı:
Kurbanlık hayvanlar; deve, sığır ve koyun keçidir.
Kurbanlık hayvanların yaşı: Koyun ve keçi yaşını doldurmuş olmalı, ancak koyun 6 aylıktan fazla olupta anaları kadar büyükse, sığır hayvanı 2 yaşını, deve 5 yaşını doldurmuş olursa kurban edilir.Bu yaşları doldurmamış olanlar ile yaşını doldurmamış keçinin kurban edilmeleri caiz değildir. (El ihtiyar
cüz 5 syf. 18, Zuheyli)
Doğum tarihi kesin belli olan hayvanda kapak atma söz konusu değildir. Ancak doğumu kesin olarak bilinmeyen sığır cinsi hayvanlar için kapak atma denilen iki ön dişin çıkması, o hayvanın kurban edilebilmesi için bir ölçü olarak kabul
edİlebÜİr.«Diy.kurban reh.»
Kurbanlık hayvanların yaşlan miladi sene olan 365 gün değil Kameri sene ile 354 gün olarak hesap edilmelidir.
Kurbanlığa Engel Sayılan Kusurlar:
Bir veya iki gözünün kör olması, dişlerinin çoğunun düşmüş olması (Ancak kalan dişleriyle karnını doyurabiliyorsa mani değildir.), kulakları kesik veya boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olması, kulak veya kuyruğunun üçte birinden fazla kesik olması, kesilecek yere kadar yürüyemeyecek derecede hasta veya topal olan, (arızalı olan ayağım yere basarak yaylıma giden topallık zarar vermez.), doğuştan kulağı bulunmayan, sığırlarda iki, koyunlarda bir memesi körelmiş olan, hepten pislik yiyen ve bir süre hapsedilerek temizlenmemiş olan hayvanlar kurban edilemezler.
Erkekliği ve dişiliği belli olmayan(Hunsa)'nın kurbanlığı caiz değİldir.-HediyyetülAlaiyye 218, F.YAVUZ İlm.sog-
Zira bunun yavrulama imkanı olmadığı için değeri ve kıymeti de düşük olur.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum