Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


Cenaze Namazı Kılınmayanlar

09 Eylül 2019 - 19:49

 

 

1. Anne babasını kasten öldürenler

2. Güvenlik güçleriyle çatışmada ölenler

3. Eşkiyalar

4. Ölü doğan çocuğun namazı kılınmaz, azaları tamamlanmış ise yıkanır hatta adı konulur kefene sarılıp defnedilir. Yıkanmasında sünnete uygunluğu şart değildir.

Azaları tamamlanmış ölü doğan çocuk, kıyamet günü mahşere gelecek ve ismiyle çağırılacağı için ismi konulur. (İbn-i Abidin 3/473)

5. Parçalanmış olan cesetin yarıdan çoğu mevcut değilse usulen yıkanır, kefene sarılıp defnedilir. (N. İslam)

Eşkıya ve evebeyn katilleri kendi hallerinde ölürlerse namazları kılınır. (Zuhayli 3/39-İbni Abidin 3/439)

İntihar eden kimsenin cenaze namazı kılınması, ihtilaflı ise de doğru olanı kılınmasıdır.

6. Şehitlerin yıkanmayacağı hususunda" ittifak vardır. Fakat o haliyle namazlarının kılınıp kılınmayacağı hakkında ihtilaf edilmiştir. İmamı Azam Ebu Hanifeye göre, cenaza namazı herhalde kılınır. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerince, cenaze namazından müstağni olduklarından kılınmasına gerek yoktur. (Zübdetül Buhari 196)

7. Mürtedin, ataistin ve küfrü sabit olan kişilerin de cenaze namazları kılınmaz.

Cenaze namazlarını müteakiben; ölen için aşırı methiyelerle nutuklar atmak, cenaze omuza alınınca tekbirler getirilmesi, alkışlar yapılması, cenazenin defninden sonra kabirde veya dönüşte helva, pide gibi şeyler verilmesi, cenaze için haftasına kadar, kırkı, elliikisi ve yılında ziyafet verilmesi gibi davranışlar bid'atlerin en çirkinlerindendir. Bunlar başka milletlerden; hristiyanlardan geçmiştir.

Cenazeyi omuza aldığımızda "Gufraneke Ya Rahman" diyeceğimiz gibi onu takiben yürürkende aynı duayı okuruz.

Cenazeyi defnederken "Bismillahi ve Billahi ve Ala Milleti Rasulillah" denilir. Kabirden çıkan topraktan bir avuç alıp yedi defa " İnna Enzelna" suresini okuyup o toprak ölünün göğüs kısmına atılırsa o kabirin sahibi azap olunmaz. (H.cemal Eğretli 1500 hadis.)

Cenaze Namazı Kılınmayanlar

 

 

1. Anne babasını kasten öldürenler

2. Güvenlik güçleriyle çatışmada ölenler

3. Eşkiyalar

4. Ölü doğan çocuğun namazı kılınmaz, azaları tamamlanmış ise yıkanır hatta adı konulur kefene sarılıp defnedilir. Yıkanmasında sünnete uygunluğu şart değildir.

Azaları tamamlanmış ölü doğan çocuk, kıyamet günü mahşere gelecek ve ismiyle çağırılacağı için ismi konulur. (İbn-i Abidin 3/473)

5. Parçalanmış olan cesetin yarıdan çoğu mevcut değilse usulen yıkanır, kefene sarılıp defnedilir. (N. İslam)

Eşkıya ve evebeyn katilleri kendi hallerinde ölürlerse namazları kılınır. (Zuhayli 3/39-İbni Abidin 3/439)

İntihar eden kimsenin cenaze namazı kılınması, ihtilaflı ise de doğru olanı kılınmasıdır.

6. Şehitlerin yıkanmayacağı hususunda" ittifak vardır. Fakat o haliyle namazlarının kılınıp kılınmayacağı hakkında ihtilaf edilmiştir. İmamı Azam Ebu Hanifeye göre, cenaza namazı herhalde kılınır. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerince, cenaze namazından müstağni olduklarından kılınmasına gerek yoktur. (Zübdetül Buhari 196)

7. Mürtedin, ataistin ve küfrü sabit olan kişilerin de cenaze namazları kılınmaz.

Cenaze namazlarını müteakiben; ölen için aşırı methiyelerle nutuklar atmak, cenaze omuza alınınca tekbirler getirilmesi, alkışlar yapılması, cenazenin defninden sonra kabirde veya dönüşte helva, pide gibi şeyler verilmesi, cenaze için haftasına kadar, kırkı, elliikisi ve yılında ziyafet verilmesi gibi davranışlar bid'atlerin en çirkinlerindendir. Bunlar başka milletlerden; hristiyanlardan geçmiştir.

Cenazeyi omuza aldığımızda "Gufraneke Ya Rahman" diyeceğimiz gibi onu takiben yürürkende aynı duayı okuruz.

Cenazeyi defnederken "Bismillahi ve Billahi ve Ala Milleti Rasulillah" denilir. Kabirden çıkan topraktan bir avuç alıp yedi defa " İnna Enzelna" suresini okuyup o toprak ölünün göğüs kısmına atılırsa o kabirin sahibi azap olunmaz. (H.cemal Eğretli 1500 hadis.)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum