Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


BESMELENİN FAZİLETİ

03 Şubat 2020 - 16:59

Zira Allah isminin feyzi, bereketi, sevabı diğerlerinde yoktur. Onun için Süleyman Çelebi merhum mevlidinde:
"Allah adını zikredelim evvela, vacib oldur cümle işde her kula... Bir kez Allah dese şevkile lisan, dökülür cümle günah mislühazan..." sözleriyle Allah isminin önemine ve faziletine dikkat çekerek mevlidine başlamıştır.
Allah ismi, Cenab-ı Hakk'ın bütün güzel isimlerinin (Esmaülhüsna)nın toplandığı bir isim, yaratan kendine mahsus olan ismini "Allah" koymuş. Bu isimle peygamberler mucize göstermiş, o isimle evliyaullah keramet göstermiştir.
Hz.Nuh besmele ile gemisini yürütmüş, Hz. İsa onunla hastalarına şifa dağıtmış, veliler onunla arslanların sırtına binmiş, kumandanlar onunla başlamış zaferden zafere koşmuş...
Yine kişi o isimle gezer dolaşırsa zararlı hayvan haşarat zarar vermez.
Zira kişi onları da yaratanın adıyla yola çıktı. Bütün varlık onu tanır, onu teşbih eder biz anlayamayız.
Bela ve musibetler onunla uzaklaştırılır. Netekim bir hadisi şerifte
"Bismillâhirrahmânirrahim ve la havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim" diyen kimseden Cenab-ı Allah bela, gam, keder ve üzüntüden yetmiş kapıyı çevirir" (Deylemi)
Bununla ilgili birçok hadisi şerifler vardır: "Kim  Bismillâhirrahmânirrahim'i  okursa,   ona  her harf başına dört bin iyilik yazılır. Her harf başına dört bin kötülüğü   silinir,   dört   bin   derece   yükselir" (Deylemi,  ibn-i Mesud'dan Hazinetül Esrar)
"Öğretmen çocuğa Bismillah öğretirse ve çocuk besmele çekerse hem öğretmen için, hem çocuk için hem de onun ana-babası için cehennemden kurtuluş beratı yazılır" (Deylemi İbni Abbastan-Hazinatül Esrar)
Çocuğa yatarken, kalkarken, otururken, elbise giyerken, eve ve hayırlı yerlere girerken, besmele çekmenin öneminden anlatılmadı.
(Devamı Var)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum