Galip LEBLEBİCİOĞLU

Galip LEBLEBİCİOĞLU


KUR'AN'DA KONULARLA İLGİLİ AYETLER -22

04 Mayıs 2021 - 08:46

Ey inananlar, Allah'a karşı gelmekten gereği gibi sakının ve ancak ölünceye dek Müslüman olarak kalın. (Ali İmran 102)
Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na yakın olma yollarını arayın ve O'nun yolunda bütün gücünüzle gayret edin ki kurtuluşa eresiniz. (Maide 35)
Ey Âdem'in çocukları, size edep yerlerinizi örten giysiler ve süslü elbiseler indirdik. Sorumluluk (takva) elbisesine gelince, işte en iyi elbise odur. Bunlar, düşünmeleri için, kendilerine anlatılan Allah'ın ayetlerindendir. (A'raf 26)
Gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında, ayların sayısı Allah kamda, on ikidir. Onlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru yasa budur. Bu aylarda kendinize yazık etmeyin. Sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de ortak koşanlarla topyekün savaşın ve kesinlikle bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. (Tevbe 36)
Ey inananlar, Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin ve doğru olanlarla birlikte olun. (Tevbe 119)
Ey inananlar, çevrenizdeki bu inkarcılarla savaşınız. Onlar sizde bir sertlik görsünler. Biliniz ki Allah kesinlikle sakınanlarla beraberdir. (Tevbe 123)
Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, cennetlerde ve pınarların başlamadadırlar. (Hicr 45)
Göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Yargılamak da daima O'na aittir. Durum bu iken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz! (Nahl 52)
Kuşkusuz Allah emirlerine karşı gelmekten sakınanlar ve iyi işler yapanlarla beraberdir. (Nahl 128)
Onlar yalnız başlarına kaldıklarında Rablerinden korkarlar ve onlar kıyamet saati endişesini taşırlar. (Enbiya 49)
Biz size apaçık ayetler indirdik. Sizden önce gelip geçmiş olan toplumlardan örnekler ve sakınanlara öğütler verdik. (Nur 34)
O gün cennet sorumluluklarını yerine getirenlere yaklaştırılacak. (Şuara 90)
İşte ahiret yurdu budur. Onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk yapmayanlara veririz. Mutlu son sorumluluklarım yerine getirenler içindir. (Kasas 83)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum