Reklam
Yasin AY

Yasin AY


İNSANLIĞA İLAHİ BİR IŞIK "MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ"

07 Aralık 2019 - 12:56

İNSANLIĞA İLAHİ BİR IŞIK “MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ”
Hz. Mevlana düsturuyla her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür.
İnsan düşüncesine yön veren ve İslam düşünürlerinin fikir sistemlerini, ruh, akıl, sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi,bizlere ilahi bir ışık, manevi bir güneştir.
Bıraktığı eserler yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala en çok okunan eserler arasındadır. İslamiyet’e edebiyat ile yaklaşmış, onun güzelliklerini çeşitli şekillerde ortaya çıkarmıştır. Söylediği özlü sözler, belki yüz binlerce insana kılavuzluk yapmıştır.
Gönüller sultanı Hz. Mevlana aşkın, tüm güzelliklerin, ilmin, hikmetin, kemalidir. O'nun insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir.O, bir veli hüviyetiyle gönüller coşturmuş, insan kalbini saflaştırmış, bir bilgi kaynağı olarak insan aklını nur ile yıkamış, akıl ve gönülleri kirden kurtarmış, gelmiş geçmiş en büyük örnek temsilcilerden biri olmuştur. O, kimseyi ayrı görmez. Çünkü o, her şeyin Allah'ın zuhuru ve tecellisi olduğunu bilir ve bunu insan gönlüne ve insana yansıtır.
Mevlana tek başına bir sistemdir, bir hayat ve bir düzendir. Ahlakı, ilmi, hikmeti, sevgisi, aklı, tavrı, idraki, davranışları ve herşeyi ile yüceliği öğreten bir Hal Abidesi'dir. Kısacası Hz. Mevlana anlatmakta özetlemekte bitmeyecek; aşkın ve aklın en yüksek öğesi, hoşgörünün sembolüdür.
Olduğun gibi görün, yada göründüğün gibi ol diyen Hz. Mevlana; insanları olduğu gibi kabul etmeyi ve insanların olduğu gibi görünmesini tavsiye etmiştir.Mevlana Haftası, onun düşüncelerini dile getirmek, yaşatmak, onun yolundan gitmek, doğruluk yolunda ilerlemek demektir. Bize düşen görev böylesine önemli bir kişiliğin değerli fikirlerini olabildiğince yaşatmaktır.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum