Reklam
Mustafa UYAR

Mustafa UYAR


ŞÜPHE VE VESVESE

05 Şubat 2020 - 14:56

Kimin gönlünde şüphe, vesvese varsa felsefeye inanmıştır, gizli münkirdir.
Bazen dine inanır ama bazı bazı da o filozofluk damarı yüzünü kapkara eder.
Sakının mü’minler; o felsefi inanış sizde de vardır. Sizde nice sonsuz âlemler vardır.
Bütün bu yetmiş iki din ve şeriat sende gizlidir. Günün birinde bunlar sende ortaya çıktığında vay haline.
Her kimin ki gönlünde o aykırı inanış varsa o kıyamet gününün korkusundan yaprak gibi titrer.
Sen kendini iyi insan gördüğün için Şeytan’a atıp tutuyorsun.
Fakat can, postunu ters çevirir, içindeki (kötü düşünceleri) dışarıya verirse, din ehlinden ne kadar ahlar, vahlar çıkar.
Dükkanda altın gibi görünen madenlerin hepsi güler.
Çünkü dükkanda mihenk taşı yoktur.
Ey ayıpları örten Allah’ım (günahları örten) perdemizi kaldırma imtihan gününde (kıyamet gününde) bize yardım et, bizi kurtar!
Geceleğin kalp altın, hakiki altınla yanyanadır. Hakiki altın ise gündüzü bekler ve...
Hal diliyle der ki: “Ey yalancı hele bir bekle de gün iyice ağarsın.”
Lânetlenmiş İblis; yüzbinlerce yıl (meleklerin) emiri idi.
Kibir ve gururu yüzünden Âdem’le savaştı; kuşluk vakti kokuşan pislik gibi rüsvay oldu.
KONUNUN KISA AÇIKLAMASI
Kalplerinde şek ve şüphe olan kimseler Müslüman gibi görünseler bile ruhlarında inkârın felsefesi çöreklenmiştir.
Ey mü’minler! yollarını şaşırmış olanlara benzemekten çekinin! Çünkü felsefeci damarı hemen hemen her insanda vardır. Her insanın bir şüphe içinde kaldığı anlar olabilir. İnsanda bilinmeyen nice sonsuz alemler vardır. Alemdeki yetmişiki fırkanın hepsi insanda gizlidir.
Hz. Peygamber (S.A.V.) bir hadis-i şerifte buyurmuştur ki: “Yahudiler ve Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Biri müstesna diğerleri Cehennem’e gidecektir.”
Ashâb: “O bir tanesi hangisidir, ey Resullullah?” dediler.
Buyurdu ki: “Benim ve ashâbımın yürüdüğü yolda bulunanlar...”
Her kimin ki kalbinde tam bir iman yeride bir şüphe veya bir dalalete inanış varsa onun kalbi kıyamet gününde hazan yaprakları gibi titrer.
Bunun içindir ki: “Ey yüce Allah’ım! Ey ayıpları örten Allah’ım!
Bizim günahlarımızı gizleyen perdeyi kaldırma! Kaldıracağın bu perdenin altından bütün çirkinliği ile görünecek iç yüzümüzü görme ve gösterme! Bizi bu çirkinliklerden kurtar. Bizlere salih amel ihsan eyle! Bizlere yardım eyle ki senden başka sığınacak yerimiz yoktur. Ve olmayacaktır.
Hz. MEVLANA
Mesnevi
3285-3297 Beyitler
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum