Mustafa UYAR

Mustafa UYAR


PADİŞAHLARIN HAK ARİFLERİ'Nİ KARŞILARINA OTURTMALARI HAKKINDA

12 Aralık 2019 - 09:19

PADİŞAHLAR, GÖZLERİNİN HAK ARİFLERİNİN CEMALİYLE AYDIN OLMASI İÇİN, HAK ARİFLERİ’Nİ KARŞILARINA OTURTMALARI HAKKINDA
 
 
Herhalde hatırlar (veya duymuş) olmalısın; eski zamanda padişahların böyle bir adeti vardı.
Kâlp vücûdun solunda olduğu için muhâfız yiğitler de sol tarafta dururlardı.
Defterdar ve kâtiplerin yeri ise sağ taraftı; çünkü yazı yazmak ve defter tutmak sağ elin işidir.
Hak arifleri olan sofilere ise (padişahlar) karşılarında yer verirlerdi; zira sofiler canın aynasıdır, hatta aynadan da ileri.
Hak ârifi sofiler, gönül aynaları saf nakşı kabul etsin diye o sofiler sinelerine zikir ve fikirle cila vurmuşlardı.
Fıtratın sulbünden (Allah sevgisiyle sevgili ve nurlu) güzel doğmuş olan kimsenin önüne ayna koymak gerekir.
Güzel yüz aynaya aşıktır; böyle bir yüz cana cila verir ve kâlplerde Allah korkusunu (Onlar ki Allah anıldığı zaman heybetinden tir, tir titrerler... Hac Suresi, 35.) uyandırır.
 
KONUNUN KISA AÇIKLAMASI
Padişahlar, Hakk’ı tanıyan; gönüllerinde ve çehrelerinde Allah’ın nuru bulunan, bilim insanlarına, kâmil ve arif insanlara karşısında yer verir; onların en saf aynalardan bile parlak bir ruha bilgiye, beceriye ve ilme sahip olduklarını bilirdi. Padişahlar da Hakk’ın sırlarını görür; devletini ve milletini böyle ilmi bir görüşle idare etme gücünü, onların bilgeliklerinden alırdı. Bilge kişilerin, ariflerin, kâmil insanların gönül aynalarında en şeffaf duygular, düşünceler ve ilâhi sırlar ışıldar.
İnsan doğuştan güzel ve Allah sevgisiyle doğmuştur. Onun önüne ayna tutmak gerekir; kendi güzelliğini görsün, diğer gözlere de aksetsin diye. Her güzel yüz, aynalara aşıktır. Kendi güzelliğini görecek göz, sevecek gönül arar. Güzeller güzeli olan Allah’ın kainatı ve insanları yaratışındaki sır da böyledir.
Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimiz bir hadisinde:
“Allah şöyle buyuruyor: ‘Ben gizli bir define idim, bilinmek ve sevilmek istedim’”
Hz. MEVLÂNÂ
Mesnevi
3150 - 3156 Beyitler

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar