Galip LEBLEBİCİOĞLU

Galip LEBLEBİCİOĞLU


KUR'AN'DA KONULARLA İLGİLİ AYETLER – 16

29 Nisan 2021 - 02:07

Onlar zekât vermezler ve ahireti de inkâr ederler. (Fussılet 7)
Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse, Allah onun verdiğini kat kat artırır ve Onun için büyük bir ödül de vardır. (Hadid 11)
Kuşkusuz Rabbin, senin ve seninle beraber inananlardan bir grubun gecenin üçte ikisinde, yansında ve üçte birinde kalktığınızı biliyor. Geceyi ve gündüzü belirleyen Allah'tır. Sizin bu vakitlerde ibadete güç yetiremeyeceğinizi-bilip sizi bağışladı. Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizden, hastalan, Allah'ın lütfunu talep ederek yolculuğa çıkanları ve Allah yolunda savaşanların olacağını da bilmektedir. Bu durumda Kur'an'dan kolay olanı okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah'a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Bu, sizin için daha hayırlıdır ve daha çok sevabı vardır. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. (Müzzemmil 20)

Helal Şeyleri Yemek
Haramdan Sakınmak
Ey inananlar, size verdiğimiz temiz rızıklardan yiyiniz. Eğer yalnız Allah'a itaat ediyorsanız O'na teşekkür ediniz. (Bakara 172)
Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Kim zor durumda kalırsa aşırıya kaçmadan yeterli miktarda bunlardan yiyebilir. Böyle bir durumda kalana hiçbir günah yoktur. Kuşkusuz Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. (Bakara 173)
Boğazlanmadan ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğularak ölmüş, vurularak öldürülmüş, yüksek bir yerden yuvarlanarak ölmüş, başka hayvanlar tarafından boynuzlanarak ölmüş, yetişip keserek kanını akıttıklarınız hariç yırtıcı hayvanların parçaladıkları ve putlara kurban kesilen hayvanların etleri ve fal oklarıyla kura çekmeniz size haram kılındı. Bütün bunlar, günahtır. Bugün inkâr edenler, yolunuzdan (dininizden) döneceğinizden ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün sizin dininize son şeklini verdim ve size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak da İslam’ı seçtim. Kim açlıktan dolayı zor durumda kalırsa, aşırıya kaçmadan bu haram kılınanlardan yiyebilir. Kuşkusuz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. (Maide 3)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum