Reklam
Doç. Dr. Mehmet SARI

Doç. Dr. Mehmet SARI

İRFAN SOFRASI

VEFATININ 57. YILINDA AHMET SAMİ ONUR

16 Ağustos 2021 - 03:04

Afyonkarahisar edebiyatına, kültürüne, basın hayatına ve eğitimine hizmet etmiş şahsiyetlerden biri şair, araştırmacı, gazeteci ve eğitimci Ahmet Sami Onur’dur. Bazı yazılarında “elif”, “sin” harflerini kullanan Ahmet Sami Onur "Kambur Sâmi" olarak da tanınır. Afyon Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak çalışan Ahmet Sami Onur, Afyon Lisesi'nin kurucusu ve ilk öğretmenidir. 1929-1932 yılları arasında Afyon Lisesi'nin ilk müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk Afyon Lisesi'ni ziyaret etmiştir. Afyonkarahisar'da halk arasında "Kambur Sami" diye anılan Ahmet Sami, Afyonkarahisar basın ve yayın hayatında önemli bir yere sahipti. Öğretmenliğiyle, sohbetleriyle, gazete ve dergilerde yazılarıyla, zamanın kısıtlı imkânları içinde Afyonkarahisar'da bir bilim, sanat ve edebiyat ortamı oluşturmaya çalıştı. Bu idealin sonucu olarak Afyonkarahisar'da, 15 günde bir ilmi ve edebi Nur/Afyon'da Nur Dergisi'ni, -derginin imtiyaz sahibi ve müdürü olarak- çıkarmaya başladı. İlmi, edebi ve iktisadi bir dergi olarak Arap harfleriyle 1 Mayıs 1340-1924'te yayımlanmaya başlayan dergi 55 sayı çıktıktan sonra 1928 yılında kapatıldı. Afyonkarahisar edebiyatı için ayrı bir önemi bulunan dergide, Ahmet Sami, Adanalı Ziyâ, Faruk Şükrü, Namdar Rahmi, Salih Zeki, Vehbi, Mehmet Zihni, Halid Ziyâ, Derviş, Osman Nuri, Ebusuud Kani, Cevad, Ali Ragıp gibi zamanın değerli imzaları görülmektedir. Derginin edebiyat tarihimizde önemine binaen hakkında bir yüksek lisans tez çalışması yapılmıştır (Afyonkarahisar'da Nur Dergisi'ndeki Edebi Yazıların İncelenmesi, Metehan Seçkin, Celal Bayar Ü. SBE. TDE Anabilim Dalı Y.L.Tezi, Manisa, 2014). Behçetoğlu Muzaffer Görktan'ın "Büyük Bir Kadını Kaybettik (Cevriye Onur)" (Görktan, Nu: 324, 27 Temmuz 1983) başlıklı yazısında verilen bilgiye göre Ahmet Sâmi Onur 22.08.1964 tarihinde vefat etti. Ahmet Sami Onur'un eşi Cevriye Hanım 1928'de açılan ilk Millet Mektepleri'nden ilk diploma alandır. Hafızası çok kuvvetli olan Cevriye Hanım, Ahmet Sami'nin Nur Mecmuası'nı çıkarmasında yardımcı olmuştur. Öğretmen Beyhan Onur ile İzmir Gar Müdürlüğü'nden emekli Orhan Onur bu aydın ve inançlı ailenin çocuklarıdır.
Ahmet Sâmi Onur'un, büyük bir aşk ve emekle çıkardığı Afyonkarahisar'da Nur Dergisi'nde, bazıları Arap harfli "Elif" ve "Sin" imzalarıyla, Afyonkarahisarlı birçok ediple ilgili biyografik yazılar ve şiirleri neşredilmiştir. "Karahisar Büyüklerinden Fânî Dede" (Afyonkarahisar'da Nur, S. 17, Nisan 1941) bu araştırmalardan biridir.
Ahmet Sami Onur hakkında yazılanlardan bazıları şunlardır: "Ahmet Sami Onur", Behçetoğlu, Türkeli, Nu: 3706, 11 Aralık 1972; "A. Sami Onur", Behçetoğlu Muzaffer Görktan, Görktan, Nu: 238, 29 Temmuz 1981; "Ahmet Sami Onur", Behçetoğlu, Türkeli, Nu: 6364-6375, 10-22 Ağustos 1981 (9 Tefrika); "Hocamız Ahmet Sami Onur", Behçetoğlu, Türkeli, Nu: 6391- 6392, 10-11 Eylül 1981 (iki tefrika); "Büyük Bir Kadını Kaybettik (Cevriye Onur)", Behçetoğlu Muzaffer Görktan, Görktan, Nu: 324, 27 Temmuz 1983.
Derviş Efendi'nin, Ahmet Sâmî'ye hitaben "Nasihat" başlığıyla yazdığı şiire cevaben Ahmet Sâmî'nin, "Nasihatçiye" başlığıyla yazdığı hicviye, ilk defa tarafımızca Arap harfli metinden Latin harflerine aktarılarak, "Afyonkarahisarlı Heccav Şâirler" (Afyonkarahisar Kütüğü, C.II, Afyon, 2991, s.59) başlıklı makalede yer almıştı. Bu düşündürücü ve uyarıcı şiiri değerli okuyucularımla paylaşarak, vefatının 57. yılında merhum Ahmet Sami Onur’u rahmetle yâd ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.
NASİHATÇİYE
"Uzağa taş atma kolun yorulur,
Ledünni çok anma bir şey sorulur...
Bulanık sular pek çabuk durulur;
Hakikat bağında milyonca ser var!

Ele öğüt verme iflâs edersin,
Dervişlik giderse çok yas edersin;
Belki de özrünü örtbas edersin
Basiret yurdunda büyük basir var...

Dervişim diye yüksekten atma,
Müridim diye de sofuluk satma!
Gençliğe güvenip yaş yere yatma!
Saadet mülkünde nice serir var.

Hakikat bir nurdur hayat zerresi,
İnsanı mest eder bil bülbül sesi...
Bazen de nurlanır ayın çevresi!
Hikmet diyarında bir de esir var.

Ey Sami sözlerin haddi aşmasın,
Hem dervişimizin zikri şaşmasın;
O yine bildiğinden uzaklaşmasın,
Muhabbet ilinde bunca esir var" (Afyonkarahisar'da Nur Mecmû'ası, C 1, Nu: 9, s 3, 1340).

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum