Doç. Dr. Mehmet SARI

Doç. Dr. Mehmet SARI

İRFAN SOFRASI

AFYONKARAHİSAR SEVDALISI ADANALI ZİYA'YI TANIYOR MUYUZ (48)

20 Ekim 2020 - 07:34

“Adanalı Ziya ve Evrâk-ı Hazân” Adlı Kitaptan Bir Sayfa
 
Bugünkü yazımızda, dünkü yazımızda hatalı okunuşunu vererek yapılan fahiş hataları üzerinde durarak değerlendirdiğimiz gazelin, Latin harflerine aktarılışı, yanlış okumaların suçlusu gibi gösterilen, Konya Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi’nde kayıtlı el yazması Mecmuadaki (Yz. 212, vr. 63a; Yz. 68, s. 14) Arap harfli metninin fotoğrafları verilmiştir.
Dünkü yazımızda verdiğimiz hatalı metinle bugünkü yazımızda verdiğimiz metinlerin karşılaştırıldığında ne demek istediğimiz daha net anlaşılacaktır. Elinde bu kitaba sahip olanların, hataların yayılmaması açısından düzeltmeleri hem sevâp hem de savâptır.
 
GAZEL
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
 
Âfitâbım gerçi bir dil-ber bulunmaz sen gibi
Sen de söyle bir dilîr-i 'aşk olur mu ben gibi
 
Râh-ı 'aşkında belâ peykânı yağsın bâk yok
Sîne-vâr-ı cür’etim peykânlara âhen gibi
 
Nûr-ı 'aynım nâr-ı hicrindir tahammül-sûz olan
Ağlarım bir tıfl-ı metrûk-ı belâ-efken gibi
 
Hâb-ı râhat nerde ben nerde şeb-i hicrânda
Çeşm-i giryâna batar kirpiklerim sûzen gibi
 
Enfüs ü âfâka bakdım reng-i behcet yok Ziyâ
Her gönül pür-dâğ her bir levha pür-şîven gibi
 

Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 212, vr. 62b-63a.

Mecmû’a, Mevlâna Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi, Yz. Nu: 68, s. 14.
 
(Şiirin tenkitli metni, yakında yayımlanacak olan “ADANALI ZİYA ve ŞİİRLERİ” adlı kitabımızda verilmiştir). (DEVAM EDECEK)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum