Reklam
Doç. Dr. Mehmet SARI

Doç. Dr. Mehmet SARI

İRFAN SOFRASI

AFYONKARAHİSAR SEVDALISI ADANALI ZİYA'YI TANIYOR MUYUZ (46)

17 Ekim 2020 - 02:21

“Adanalı Ziya ve Evrâk-ı Hazân” Adlı Kitaptan Bir Sayfa
 
Dünkü yazımızda, okuma hataları üzerinde durduğumuz Mestî-i Hicrân” adlı gazelin, Mekteb (Nu. 23, 1310,s. 434: “Edebiyât dâ’iresi-Âsâr-ı manzûme: Şâ‘ir-i belîgu’l-beyân Adanalı Ziyâ Bey tarafından ihdâ buyrulmuştur”; Haber (14 Şubat 1927/11 Şaban 1345, Nu. 198, s. 2: “Üstâdın Köşesi: Mestî-i Hicrân”); (Gençliğin Sesi (Vicdani, 2 Nisan 1963, S. 2340, s. 2: Mesti-i Hicran”) künyeli kaynaklardan hareketle oluşturduğumuz Latin harfli metni görüldüğü gibidir. Metni oluştururken esas aldığımız kaynaklardaki Arap harfli metinlerin de fotoğrafları verilmiştir. Dünkü yazımızda fotoğrafını verdiğimiz sayfadaki okumayı da dikkate alarak yapılacak son değerlendirmeyi okuyucularımıza ve ehline bırakıyorum.
 
GAZEL
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün
 
'Azâb-engîz dildir istemem ben senden ayrılmak
Gelir elbette güç rûh-i 'azîze tenden ayrılmak
 
Figân da olsa kârı 'âşıkın kûyundan ayrılmaz
Ne mümkin 'andelîbe dâmen-i gülşenden ayrılmak
 
Beni hâkister etsin isterim nârın ki pervâne
Ölür bilmez ne hâlet şem'a-i rûşenden ayrılmak
 
Zebûn-i ihtizârım sevdiğim dur bir nefes lûtf et
Revâ mı 'âşık-ı nâ-kâm ile erkenden ayrılmak
 
Temennâ-yı visâl-i diğer-âne düşmüşüm heyhât
Ziyâ bir gün mukarrer hâlbuki ben benden ayrılmak
 

Haber, 14 Şubat 1927/11 Şaban 1345, Nu: 198, s. 2 (Üstâdın köşesi: Mestî-i Hicrân)
 

Mekteb, Aded: 23, 1310, s. 434 (“Edebiyât dâ’iresi-Âsâr-ı manzûme: Şâ’ir-i belîgu’lbeyân Adanalı Ziyâ Bey Efendi tarafından ihdâ buyurulmuşdur”-Gazel
 
(Şiirin tenkitli metni, yakında yayımlanacak olan “ADANALI ZİYA ve ŞİİRLERİ” adlı kitabımızda verilmiştir).

(PAZARTESİ DEVAM EDECEK)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum