Reklam
Atamer BÜYÜKBUDAK

Atamer BÜYÜKBUDAK


BUNLARIN HANGİSİ DOĞRU?

23 Ocak 2020 - 15:58

Değerli okurlarımız:
Bu gün ülkemiz ve insanları adına bahsini yapacağım konuların, halkımızı sıkıntıya sokan uygulamaların/ yaptırımların; “ hangisi doğru” şeklinde soracağım sorulara umut ediyorum ki doğru açıdan bakıp, buna da inanarak bir çözüm arayışına girecek, ülke ile insanlık adına bunda da başarılı olacaksınız!
Zira bu günkü uygulamaların/ yaptırımların/ bakışların ve ekonomik sıkıntıların, ancak sizlerin desteği sayesinde çözüleceğine inanıyorum.
Çünkü “Türk Milleti” olarak vatanı milleti ve bekası adına doğruların yanında olmak bizler için bir onur ve bir şereftir!
Ne çare ki, zaman ve zemin de insanlarımızı bunu gerektirecek bir yapıya da getirmiştir!
Zira parti çağları ve dönemleri bitmiş…
 ülke ve insan sevgisi olan insanlarımızın; hukukun/ adaletin ve vicdanın önünde alternatif zeminde yer bulmaları ve bu sıkıntıların giderilmesi konusunda da akılcı hareket etmeleri artık şart olmuştur!
 Bunun da ötesi yoktur!
            ***
Önce ilimizde yaşanan önemli bir konuyu bilgilerinize ve takdirlerinize sunmak istiyorum.

  1. Jeolojik devirlerden itibaren var olan ve ilimiz coğrafyası içersinde bulunan koskoca “Akşehir gölü” kurumuş veya kurutulmuş olup, şimdide aynı çağlardan itibaren var olan “Eber Gölü” “Torf” gübresi veya madeni çıkartmak gerekçesiyle bir/iki şirkete verilerek kurutulmaya başlanmış, hatta birçok yeri de yakılarak yok edilmeye çalışılmaktadır!
Önce Ekolojik denge yapısını bozarak, o coğrafyada yaşayan çok çeşitte canlıyı yok edecek, daha sonra da, dört ilçenin kasaba ve köy halklarının; balıktan, sazdan, kındıradan, kamıştan ve avcılıktan kazandıkları ekmek paraları iki şirket adına elinden alınarak boyunları bükük bırakılacaktır!
Buna hangi vicdan dayanır bilemem ama bu yörelerden yine bir sürü insanlarımız kazanç kaynakları tükendiği için göç etmek zorunda bırakılacaktır!
Şimdi soruyorum:
Ekolojik denge ve o yöredeki canlılar; çıkar ve kazanç adına yöre halklarının elinden alınarak bir iki şirkete verilmesi mi?
Yoksa doğal yapı hiç ellenmeden daha da destek verilerek o yöredeki halklarımızın, insanca yaşamaları adına geçim kaynakları ve ayrıca da canlılara sahip çıkılarak bu göllerin yerinde kalması mı daha iyi olur?
Bunların hangisi doğrudur?  
  1.   Bırakın düz veya meslekli elemanı, Üniversite mezunlarının bile iş bulamadığı, taşeron çalışanlarının kadro alamadığı, yapılan fiyat artışlarından dolayı, çalışanlara ve emeklilere verilen maaş artış zamları, emeklide yaşa takılan kitleleri…
  2.  İnsanlarımızı hava kirliliği gerekçesiyle, doğal gaza emri vaki zorlamaları, diğer taraftan da fakir fukaraya yardım adı altında kömür yardımı yapmaları, kış günü münasebetiyle elektrikle birlikte yapılan fiyat artışlarıyla, özellikle de emeklileri ve asgari ücret alanları zor durumda yaşamaya itmeleri..!
  3.  Devleti yöneten siyasi iktidarın da; bu gibi konularda kimsenin mağdur bırakılmadığı ve ellerinden gelen yardımın yapıldığını, ekonomik yapının daha da iyiye gittiği ifadeleri varken!
Şimdi soruyorum:
Bunların hangisi doğru?
                ***
Sıralanması gereken o kadar çok sorun var ki…
Özellikle de hukuk ve adalet!
Ama bunlara da gerek görmüyorum çünkü yukarıda belirttiğimiz sorunlar zaten bunları da kapsamı içersine alıyor.
             ***
Ben bu ulusun ve seçmeninin demokratik bir şekilde oylarıyla bu durumu çözecek bir yapıya geleceğine inanıyorum!
Çünkü söz bundan böyle milletin, daha doğrusu seçmenin olacaktır.
Gülecek veya gülümseyecek yanımız kalmadı desem yalan olmaz ama sizler yine de gülümseyin.
Sevgi/saygı bizden.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum