Reklam
Ahmet SEVİM

Ahmet SEVİM


DÜNYA AHİRET DENGESİ-1

30 Ekim 2020 - 00:37

DÜNYA AHİRET DENGESİ-1
Bütün kitaplar bir kitabı anlamak için yazılmıştır. Bu kitap Kuran-ı Kerim’dir. Dünya ve Ahireti de bizi o kadar güzel anlatmış ki. Bugünkü  yazımızda Kur-an bize dünya ve ahireti nasıl anlatıyor. Ayetlerle sizinle paylaşmak istiyorum.
Dünyayı imar için gönderildik; 
“ … O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. …. “ ( Hud, … /61)

Dünya hayatına aldanmak 
 “ Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir. “ (Hadid, 57/21)

Dünya imtihan yeri
“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakıvereceklerini mi sandılar?” ( Ankebut, 29/ 2)

“ Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. “ ( Ankebut, 29/3)

“ Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez. “ ( Kasas, 28 / 77)

Dünya ahiret dengesi 
Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur: 
"Şu dünya caziptir; göz alıcı ve gönül çekicidir, tatlıdır" (Bkz. Buhari, Zekat, 47, 50; Cihad, 37). 
"Ademoğlu büyür, iki şey de onunla birlikte büyür: Mal sevgisi ve çok yaşama isteği"(Buhari, Rikak, 5; Müslim, Zekat,114).
"Vallahi, ahiretin yanında dünya, birinizin şu işaret parmağını denize daldırıp (çıkarması) gibidir. Baksın bakalım, parmağı denizden ne kadar su çıkarmış?"( Müslim, Cennet, 55; Tirmizi, Zühd,15; lbn Mace, Zühd, 3.)

Yeryüzü secde etme yeridir
“  Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir. “  ( Enam, 6 /165)

Rabbim bize dünyada da iyilik versin, Ahirette de….

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum