Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ

23 Temmuz 2020 - 01:10

Üç ayların faziletinden bahsedildiğinde, o aylarda kılınacak namazlardan, tutulacak oruçlardan bahsetmiştik.
Recep ayının faziletinin bir yönünün de "eşhuru hürüm" yani "saygı gösterilmesi gereken" aylardan olmasıdır.
Eşhuru hürüm ayları; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb'tir.
Kurban bayramının bulunduğu ve İslamın Şartlarından olan Hac ibadetinin yerine getirildiği aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. "Velfecri ve Leyalin Aşr..." ayetlerinde Allah Teala fecre ve on geceye yemin etmektedir ki bu on geceden maksadın, Zilhiccenin ilk on günü olduğu müfessirlerin ekserisinin görüşüdür. Allah Tealanın yemin ettiği şeylerin, dikkat çekici ve önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bir kaçı şöyledir:
"Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir."(ibniMace)
"Zilhicce'nin ilk on gecesinde yapılan amel için 700 misli sevap verilir."(Beyhaki)
"Terviye günü (Arefeden bir önceki gün) oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."(Ramuz)
"Zilhicce'nin ilk on günü fazilette bin güne, arefe günüyse onbin güne eşittir."(Beyhaki)
"Allah (cc)katmda, zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde teşbihi, tahmidi (elhamdülillah), tehlili(kelime-i tevhid) ve tekbiri çok söyleyin"(Taber ani)
Zilhiccede namaz kılmak:
Zilhicce ayının her gecesinde yada hiç olmzsa bir gecesinde, gecenin üçte ikisinden sonra dört rekatlık namaz kılmalı.
Her rekatta bir Fatiha,üç ayetel kürsi, üç ihlas, üç felak, üç nas, okursa ve namazın bitiminde ellerini kaldırıp; "Sübhanel hayyıllezi la yemüt lailahe illa hüve yühyi ve yümit ve hüve hayyün la yemüt biyedihil hayr vehüve ala külli şeyin kadir" dedikten sonra ne dileği varsa onu dilemelidir.
Böyle yapan kimseye, hac, peygamber(s.a.v) kabrini ziyaret ve Allah yolunda cihad eden kişinin sevabı verilir.«Gunye»
Bu on gün içinde bir hasta ziyaret eden, Allah adamlarının, dostlarının hatırını sormuş, onları ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde ehlisünnete uygun dini kitapları okumak çok sevaptır. Zira din ilmini; ilmihalini öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.
Hz. Ebudderda buyurdu ki;
'Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun..
Zilhicce'nin dokuzuncu günü, haccın farzından olan arafata çıkma, onuncu günü de kurban kesme günüdür. Dolayısyla bu günler çok önemli günlerdir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum