Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


YAĞMUR DUASI

16 Aralık 2020 - 03:30

Kuraklık nedeniyle bütün camilerimizde Cuma günü yağmur duası yapıldı. TV kanallarından da gördüğümüz kadarıyla duanın yapılışında kimi hepten ayakta kimi oturarak ellerini havaya, kimi yere açarak dua etmişler ve yine duada Arapça duasının yanında Türkçesini de yaparak isabetli dua ettikleri gibi kimileri de hatim duası gibi yaparak arasına birkaç cümle ile yağmur niyazında bulunmuşlardır. Biz bunun daha doğru olanını fıkıh kitaplarından aktararak bu köşemizde yazmayı uygun bulduk.
İstiska (Yağmur İsteme) Namazı:
Yağmurlar kesildiği, mahsüllerin kurumaya yüz tuttuğu ve buna şiddetle ihtiyaç hasıl olduğunda usulüne uygun dua edilmesi halinde Cenab-ı Hak (cc) inşallah umulanı fazlü kereminden verecektir. Efendimiz (as)ın yağmur duası sebebiyle defalarca yağdığı görülmüş, o günden bu yana yapılagelmiş çoğu zaman müspet netice alınmıştır.
Yağmur duasında kılınacak namaz kerahat vakti dışında her zaman kılınabilir. Özellikle camilerde kılınan vakit namazının ardından yapılacaksa, duada kıbleye dönüp imam ayakta, cemaat oturarak ellerinin içi semaya doğru kaldırılarak imamın duasına cemaat amin der. (Nimeti İslam)
Toplu olarak sahraya çıkılarak kılınaak namaz ve dua hususuna gelince:
İmam-ı Azama göre istiskadan maksat yalnız duadır, istigfardır. Bunda cemaatle namaz kılınması sünnet değildir. İmameyne göre cemaatle önce iki rekat cehren namaz kılınır sonra hutbe okunur bayramlarda olduğu gibi. Hutbe için minbere gerek yoktur. Yerde durur, eline aldığı asasına (bastonuna) dayanarak hutbelerini irad eder.
Üç gün biri biri peşine yağmur duasına çıkmak güzeldir. Rahmetin yağması gecikirse, eski elbiseler giyilerek başlar öne eğik, mütevazi bir halde sahraya çıkılır. Sahraya dua için çıkmadan önce üç gün oruç tutulmalı, tevbeler edilmeli, fukaraya sadakalar verilmeli, haksız yere alınmış haklar sahiplerine verilmeli ve ahali birbirleriyle helallaştırılmaladırı.
İmam Muhammede göre, hatip hutbe esasında ve duada cübbesini ters çevirir, cemaatin çevirmelerine gerek olmaz.
Duyaa çıkan Müslümanlar yanlarına çocuklarını, ehli hayvanlarla yavrularını da beraberinde götürürler. Kısa bir süre çocuklar ve yavrular analarından ayrılıp, sonra salıverilerek hüzün içerisinde yapılan yalvarışlar rahmeti ilahinin inmesine daha etkili olacaktır inşallah. (İbn-i Abidin 3/383)
Şafiilere göre kuraklığın ve her türlü sıkıntının giderilmesi için yapılan bütün dualarda elleri yere doğru çevirmek sünnettir. (M.Varlı ilm.)
Hasan Basri ve İbn-i Sirinden gelen rivayetten bu zatlara göre; yetmiş bin küçük taş üzerine her birine bir defa olmak üzere şu ayet okunur: Ve hüvellezi yünezzilül gayse minbadi mâkanatü ve yenşuru rahmetehü ve hüvel veliyyül hamid. Yani Umutsuzluğa düşmelerinin ardından yağmuru indiren, Rahmetini yayan Odur. O, övülmeye layık olan dosttur. (Şura Suresi 28) Bu okunmuş taşlar durgun suya atılır. (Sırlar Hazinesi 246)
Ve şu dua her yüz taşın başında okunur. Allahümme la tühlik biladeke bizunubi ibadek, velakin birahmetikeş-şamilet eskınâ mâen gadegan tuhyi bihil arda türvi bihil ibade inneke ala külli şeyin kadir
Allahım kulların günahları sebebiyle beldelerini helak etme. Ama geniş olan rahmetinle bize çokça su ver. Onunla topraklarımızı dirilt, kullarının susuzluğunu gider. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Sonra okunan taşlar akar veya durgun bir suya atılır. (Sırlar Hazinesi 246)
Yağmur Duası:
Okunuşu: Allahümmeskına gaysen muğisen, murian, nafien gayre zârrin, âcilen gayre acilin. Allahümmeskı ibadeke ve behaimeke venşür rahmeteke ve ahyi beledekel meyyite. Allahümmeskınâ! Allahümmeskınâ!
Meali: Ey Allahım! Bize çok bol ve geniş çapta bir yağmur yağdır ki, bitkiyi yeşertsin ve bizim için faydalı olsun, bize zarar vermesin, çabuk yağsın, geç yağmasın. Ey Allahım! Kullarına ve hayvanlarına su gönder ve rahmetini genişlet ve ölü olan beldeleri (toprakları) diriltiver. Ey Allahım! Bize su gönder. Ey Allahım! Bize su gönder. (El Ezkar Ebu Davut)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum