Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ

12 Mart 2020 - 11:17

 
Mü'minler için diğer aylara göre, üç ayların ayrı bir özelliği bulunmaktadır. Bunlardan dolayıdır ki, bu aylarda namaz, oruç, Kur'an okuma, zikir ve teşbih çekmeye, salavat-ı şerifeleri artırmaya özen gösterilir.
Zira bu aylarda Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecesi gibi mübarek geceler vardır ki; bu geceler bağışlanma, rahmet, feyiz ve bereketin sağanak, sağanak yağdığı gecelerdir.
Allahu Teâlâ, bazı ayları bazı aylara, bazı gün ve geceleri bazı gün ve gecelere üstün kılmıştır. Bunun bir çok hikmetleri vardır, bunlar ileride bölümler halinde anlatılacaktır.
"Allahu Teâlâ yeri ve semaları yarattığı günden beri, Allah'ın kitabında (Levh-i mahfuzda) aylar onikidir." buyurulmuştur ki
Bu aylar İslami aylar olup bunlar; "Muharrem, Safer, Rebiul evvel, Rebiul ahir, Cemaziyel evel, Cemaziyel ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce" dir.
Bu aylardan üç aylar diye bilinen, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ele alacağız. Oniki aydan "Eşhur-u hürüm" denilen haram ayları da vardır. Bu aylarda savaş, vuruşmak yasaklanmış, hürmet ve saygı gösterilmesi istenmiştir. Bunlar da; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. (Buharı)
Ayların içinde bazı gün ve gecelerin, diğer gün ve gecelere üstünlüğü, fazileti vardır ki bunlar;
"Kadir gecesi, Berat gecesi, Regaib gecesi, Miraç gecesi, Mevlid kandili, Aşura günü, Cuma günü, Eyyam-ı Biyz günleri ve Bayram günleridir." Tahtavi'nin bazı Safilerden naklettiğine göre, gecelerin en faziletlisi 'Efendimizin doğduğu gecedir', sonra Kadir gecesi, sonra Miraç gecesi, sonra Arefe gecesi, sonra Cuma gecesi, sonra Şaban'ın yarısı (Berat) gecesi, sonra Bayram geceleri gelir, (ibniAbidin, 4/543)
İşte bu aylar, günler ve gecelerde yapılan ibadetler, insana, ahirete hazırlanma yönünden çok şeyler kazandırır.
Bunları gaflet içerisinde geçiren insanlar, bu büyük kazançlardan mahrum kalırlar. Oysaki bu aylar, geceler, bağışlanmamız ve kazançlarımızın arttırılması için Allahu Teâlâ'nın, ümmeti Muhammed'e lütuf ve ihsanıdır.
Üç aylarda namaz kılınmasının ve oruç tutulmasının faziletlerini elde etmek için kılacağımız namazlar, tutacağımız oruçlar, kaza niyetiyle yapılırsa, hem borçtan kurtulmuş, hem de o vakitlerde yapılacak ibadetlerin ecir ve sevabı da alınmış olur.
Peygamber Efendimiz (as) Recep ayı girince, diğer Şaban ve Ramazan aylarına da Allah'ın kavuşturması için şu duayı yapmışlardır:
"Allahümme barik lena fiy Recebe ve Şa'bane ve belliğna Ramazan"
"Allah'ım!.. Recep ve Şaban aylarını, hakkımızda mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır."
Üç Aylar İçin Söylenenler:
Recep hürmet ayıdır, Şaban ayı hizmet ayıdır, Ramazan nimet ayıdır.
Recep ayında iyilikler kat kat artar, Şaban ayında kötülükler kalkar, Ramazan ayında ikramlar gelmeye başlar.
Zunnuni Mısri şöyle demiştir:
-Recep, afetlerin (kötülüklerin) bırakıldığı, Şaban ayı teatların yapıldığı, Ramazan ayı ikramların beklendiği aydır.
Buna göre, bir kimse afetleri (günahları) terketmez, taatte bulunmaz, ikramları da gözetmezse o kimse aldanmışlardan, cezayı haketmiş olanlardan olur.
Yine Zunnuni Mısri başka bir yerde de şöyle demiştir:
-Recep ekim, Şaban sulama, Ramazan ise harman ayıdır. Her ekilen biçilir, her yapılan işin karşılığı görülür. Bir kimse ekim zamanını boşa geçirirse harman zamanı pişmanlık duyar.
Halit bin Ma'dan (ra) şöyle anlattı:
-Sene içinde beş gece vardır. Bir kimse sevabım Allahu Teâlâ'dan umarak, Allah'ın vaadini tasdik ederek o geceleri ibadetle geçirmeye devam ederse, Allahu Teâlâ onu cennetine koyar.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum