Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


Namazlardan Sonra İstiğfar

05 Ağustos 2019 - 19:45

Namazlardan Sonra İstiğfar

 

Topluca Yapılan Tevbe İstiğfar

Bazı camilerimizde, Cuma ve mübarek gecelerde topluca yapılması mutad olan "tevbe istiğfar" usulünü de kaydetmemiz uygun olur. Şöyleki;

Namazın duasından sonra:

Estağfırullah. Estağfırullah, Estağfırullahellezi La ilahe illâ hû el hayyel kayyûme ve Etûbü ileyh.

Tevbete abdin zalimin linefsihi la yemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nuşura ve Neselühuttevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehü hüvettevvabur Rahim.

İlahi Ya Rabbi eğer elimden, dilimden, gözümden sair azalarımdan bilerek bilmeyerek şirk, kelinme-i küfr, hata, isyan, sadır olduysa, bunların cümlesinden tevbe ettim pişman oldum bir dahi yapmamaya azm ettim.

Peygamberlerin evveli Adem Safiyyullah, ahiri ahir zaman Nebisi Hz. Muhammed (as) olup, bu ikisi ve ikisi arasında geçen peygamberani ızam hazeratının cümlesine inandım iman ettim. Amentübillah ve bimâcâe Min'indıllah ve Amentübirasüllillah vebimâcâe min'ındi Rasulillah.

Amentübillahi vemelaiketihi ve kütübihi veruslihi velyevmil ahiri vebilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teâlâ velbasü badelmevt hakkun Eşhedü enla ilahe illallah ve Eşhedü enne muhammeden Abduhu ve rasülüh (s)kere de Allahümme inni üridü en üceddidel'imane tecdiden bi kavli lâilâheillallâh Muhammedün Rasulullah.

Bunun    adına    Tecdidi    İman    denilir.    İman tazelenince, şüpeli olan nikâh kendiliğinden yerine gelmiş olur. "üriydü en üceddidel imane vennikaha tecdiden" de denebilir.

Ancak nikâh tazelemek olacak ise, hanımın vekâleti alınarak onun tarafından vekâleten, kendi tarafımdan asaleten nikâhım altında bulunan eşimin nikâhının devamını kabul ettim 'zevvectü zevcetiy iyyaye’ denilir. (Mehmet Emre fetfalar 2/17)

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum