Ahmet Selman

Ahmet Selman


Kabir sıkıştırması

26 Kasım 2019 - 13:52

 
Kabrin sıkıştırması da vaki olan kabir ahvalindendir. Kabir sıkması herkes için vaki olacağı, ancak, salih müminlere olan kabir sıkması, ağlayan yavrusunu kucağına alıp sıktıran şefkatli anneye benzer. Fakat, kâfir ve asilerin kemikleri birbirine geçirilecek şekilde olur.
Ehli sünnete göre, kabir azabı ruh ve bedenin her ikisine birden yapılacaktır; kişinin ateşte yanması, suda boğulması, hayvan tarafınadan parçalanıp yenmesi gibi haller kabir azabına engel değildir.
Kabir azabı biri daimi diğeri geçicidir. Kâfirlerin, münafıkların ve bazı asilerin azabı daimidir. Müminlerden bazı kusur sahiplerinin azabı geçicidir.
Cezaların çektikten sonra azapları kaldırılır veya arkalarından yapılan hayır dualar, verilen sadakalar, azaplarının kaldırılmasına vesile olur. (Ahiret Günü-44)
Kabir azabı Cuma ve Ramazan günlerinde kaldırılır, o günler geçtikten sonra kaldırılan azap müminlere tekrar verilmez. Fakat, kâfir ve münafıkların ki devam eder. (Nimeti İslam İbni Abidin)
Her ne kadar bazı hallerde bazı kimselere kabir azabından birşeyler gösterilir veya bu manevi âlem madde yönünden tecessüm ettirilirsede, gerçekte kabir azabı gayp âleminden olduğu için biz bu duyularımızla onu bilemeyiz. Bunlar ayet ve hadislerle bildirildiği için, buna inanmak vaciptir, keyfiyetini ancak Allah bilir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum