Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


AŞURA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

01 Eylül 2020 - 02:38

Muharrem ayının onuncu gününe Aşura günü denir. Hadis-i şeriflerde beyan olunduğuna göre, bu günde pek çok mühim hadiseler maydana gelmiştir.
Sahabe-i Kiram Raduyallahü anhüm:
"Ya Rasulallah! Allahu Teâlâ aşura gününü diğer günlerden faziletli kılmış mıdır?" diye sorduklarında Peygamber (as):
"Evet, Allahu Teâlâ aşura gününü diğer günlerden üstün kılmıştır. Allahu Teâlâ gökleri, dağları, denizleri, kalemi, levhi mahfuzu ve Âdem(as)'ı aşura günü yarattı. Âdem(as)'ı o gün cennete koydu. İbrahim (as), o gün doğdu ve Allahu Teâlâ onu ateşten o gün kurtardı. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail, aşura günü dünyaya geldi. Allahu Teâlâ, Firavun'u aşura günü boğdu. Eyyüb (as)'dan belayı aşura günü kaldırdı. Âdem(as)'ın tevbesini aşura günü kabul etti. Davud (as)'ın zellesini (hatasını) aşura günü bağışladı. İsa (as), aşura günü dünyaya geldi. Kıyamet aşura günü kopacaktır" buyurdular. (Gunyetüttalibin)
AŞURA GÜNÜ İFTAR YEMEĞİ VERMEK:
İbni Abbas (ra)'den bildirilen diğer bir hadis-i şerifte: "Bir kimse, aşura günü oruç tutarsa, Allahu Teâlâ ona geceleri ihya edilmiş, gündüzleri oruçla geçirilmiş altmış senelik ibadet sevabı yazar. Keza ona bin şehid sevabı verir. Aşura günü oruçlu olan için yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşura günü iftar yemeği verirse, ümmet-i Muhammedin hepsine iftar ettirmiş, karınlarını doyurmuş gibi olur. Aşura günü bir yetimin başını okşayanın, yetimin başındaki saçlarının sayısı kadar cennette derecesi artar" buyurmuştur. (Gunye)
AŞURA GÜNÜ EVİNE HER ZAMANKİNDEN FAZLA ERZAK ALINMASININ ECRİ:
Ebu Said (ra) Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu söyledi: "Aşura günü çoluk çocuğuna bol bol yedirip içiren kimseye Allah, bütün sene içinde bolluk ihsan eder."(Tac Terc, 2/151)
AŞURA İLK DEFA NE ZAMAN PİŞİRİLDİ VE YENİLDİ?
Tufan sona ermiş, Nuh (as)'in gemisi Cudi dağı üzerinde karar kılmıştı. Nuh (as) beraberindekilerle aşura günü indi. O gün oruç tuttu ve Allah'a şükür olmak üzere maiyetine de oruç tutmalarını emretti. Azıkları artmıştı. Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç mercimek, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hububat ile Nuh (as) onlara yemek pişirdi. Hepsi Nebilerinin bereketiyle doydular. Tufandan sonra yeryüzünde pişirilen ilk taam budur.
İnsanlar bunu Aşura günü için âdet edindiler ki, yapanlar için ecir vardır. Fakirleri ve miskinleri de doyurmak lazımdır. Zikrolunduğuna göre, Allahu Teâlâ aşura gününde zemzemi diğer sularla birlikte akıtır. O gün gusleden kimse, bir sene boyunca hastalık görmez. Ravzul Faik kitabında bu şekilde yazılıdır. (Yunus ve Hud surelerinin tefsiri)
Ancak, Hz. Hüseyin'in de bugün şehid edilmesiyle, kültürümüzde daha çok bu müessif olay hatırlanmaktadır. Sevgili Peygamber (as)Efendimizin, "Dünyanın iki çiçeği" ve "Cennet çocuklarının efendileri" diyerek övdüğü, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'mn ciğer parelerinden biri olan Hz. Hüseyin'in, siyasi ihtiraslar uğruna şehid edilmesi, Hz. Peygamberi ve Ehl-iBeytini seven bütün mü'minleri derinden yaralamış, kalplerimizi incitmiş ve gönüllerimizde silinmez izler bırakmıştır. Dolayısıyla o mübarek şehide Fatihalar göndermeyi ihmal etmeyelim. Şefaati üzerimize olsun.
MEDİNE YAHUDİLERİNİN AŞURA GÜNÜ ORUÇ TUTMALARI:
Abdullah bin Abbas (ra) şöyle demiştir:
Peygamber (sas) Efendimiz Medine'ye gelince, Yahudileri Aşura günü oruç tutuyorlarken buldu. Bu orucun sebebi kendilerine sorulunca:
"Bu gün, Allah'ın Musa'ya ve İsrailoğullarına Firavun'a karşı zafer ihsan eylemiş olduğu gündür. Biz bugün Musa'yı (as) tazim etmek için oruç tutuyoruz, dediler."
Bunun üzerine Peygamber (as)Efendimiz:
"Biz Musa'ya sizden daha ziyade yakınız, buyurdular ve ashabına o gün oruç tutulmasını emr eylediler. "(Sahihi Buhari)
Rasulullah (sas)'in bu aşura orucunu tutup, ashabına tutmalarını emretmesi başlangıçta idi. Ramazan orucu farz kılınınca, bunu tutup tutmamakla serbest bırakılmış ve nafile oruca dönüşmüştür, (s. Buhari Tec.)
Aşura orucunun fıkhi hükmünde, bu orucun vacip değil, sünnet olduğuna ulemanın ittifakı vardır. Ancak sadece onuncu günü yani aşura günü tek olarak tutulması mekruhtur. Binaenaleyh Yahudilere benzememek için, bir gün evveliyle veya bir gün sonrasıyla iki gün tutulur. Bunun bir gün evveli ve bir gün sonrası ile üç gün de tutulabilir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum