Reklam
Ahmet Selman

Ahmet Selman


54 FARZ

20 Ağustos 2020 - 01:42

Her Müslümanm 32 farz ile 54 farz bilgilerini öğrenmesi farzı ayındır. Zira bunlar bir Müslümanm hayatında dikkat etmesi gereken Allah emirleri ve yasaklarıdır.
1- Allahu Teâlâ'yı bir bilip zikretmek.
2- Helalinden yemek ve içmek
3- Abdest almak
4- Beş vakit namaz kılmak
5- Cünüplükten gusül etmek
6- Kişinin rızkına Allahu Teâlâ'nın kefil olduğunu hak bilmek
7- Helalden pak temiz elbise giymek
8- Hak Teâlâ'ya tevekkül etmek
9- Kanaat etmek
10- Nimetlerin mukabilinde (karşılığında) Allahu Teâlâ'ya şükür etmek
11- Allahtan gelen kazaya razı olmak
12- Belalara sabır etmek
13- Günahlarından tövbe etmek
14- İhlâs üzere ibadet etmek
15- Şeytanı düşman bilmek
16- Kur'an-ı azimmüşanı her işinde yol gösterici rehber tutmak
17- Ölümü hak bilip, kendini ölüme hazırlamak
18- Allahu azimmüşanın sevdiğini sevip, sevmediğinden caçmak
19- Anaya babaya iyilik etmek
20- Emri bil maruf (insanlara hayrı teşvik edip), münkerden nehy eylemek(kötülüklerin yapılmaması yönünde engel olmak
21- Akrabayı ziyaret etmek
22- Emanete hiyanetlik etmemek
23- Daima Allahu Teâlâ'dan havf edip (korkup), ferahı (neşelenmeyi) terk etmek
24- Allahu azimmüşana ve Resulüne itaat etmek
25- Günahtan kaçınıp ibadet ile meşgul olmak
26- İslam idarecisine itaatkâr olmak
27- Âleme ibret nazarı ile bakmak
28- Eşya üzerinde tefekkür etmek
29- Dilini Allahm razı olmadığı çirkin sözlerden korumak
30- Kalbini temizlemek
31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak
32- Harama bakmamak
33- Mümin her halinde sözüne sadık olmak
34- Kulağı münkerat (kötü söz) dinlemekten menetmek
35- İlim talep etmek
36- Kilesini ve terazisini hak üzere tutmak
37- Allahu azimmüşanın azabından emin olmayıp daima korkmak
38- Fakirlere sadaka vermek, yardım etmek
39- Allahu azimmüşanın Rahmetinden ümidini kesme¬mek
40- Nefseve hevasına tabi olmamak
41- Allah yolunda yemek yedirmek
42- Kifayet (günlük doyacak) miktarda rızık talep etmek
43- Malının zekâtını vermek
44- Hayız ve nifas halinde ehline yakın olmamak
45- Tüm günahlardan kalbini temizlemek
46- Kibirlenmeyi terk etmek
47- Buluğ çağına ermemiş yetimin malını korumak
48- Bıyığı ve sakalı çıkmamış gençlere yakın olmamak
49- Beş vakit namazı kaçırmadan muhafaza etmek
50- Zulüm ile kimsenin malını yememek
51- Allahu azimmüşana şirk koşmamak
52- Zinadan kaçmak
53- Alkollü içecek içmemek
54-Gereksiz yere yemin etmemek.
Müslümanlara öğrenmesi kolay olması bakımından 32 ve 54 farz bilgileri verilmiştir. Ancak İslamî hükümler bunlardan ibaret değildir. Allah ve Rasulu'nun yapılmasını veya yapılmamasını istediği bütün hükümlerin bilinmesi ve uygulanması istenmektedir. Kişinin değeri bunları uygulayabildiği nispetdedir.
Rabbim Celle celaluhu mümkün olduğunca, bunlarla amel ederek gerçek insan ve İslamlığımızı ortaya koyanlardan eylesin. ÂMİN.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum