DOKUZ KÖYDEN DE KOVSALAR DOĞRU SÖYLE


Bildiğiniz üzere doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir atasözümüz vardır. Yani meseleler ve hadiseler karşısında doğruyu söyleyenlerin pek sevilmediğini ve o ortamdan uzaklaştırılmak istendiğini ifade eder. Doğru söylemekten ve doğruyu göstermekten vazgeçmek istemeyenlerin bu tarz akıbetlerle karşılaşacağını hatırlatır. Her ne kadar doğru söyleyenlerin başına böyle haller gelebilsede sonuç ve netice itibariyle kazançlı çıkan doğru söyleyendir. Ne olursa olsun doğruluk çok sağlam ve kopmaz bir iptir ki sizi bir çok zorluktan çeker alır. Kurtuluş ancak doğrulukla mümkündür. En yüksek değerlere kavuşmak doğruluk sayesindedir. Birçok kapılar doğruluk anahtarıyla açılır. Geçerli akçe ancak ve ancak doğruluktur. En kıymetli değer ve vazgeçilmez cevher yine doğruluktur. Zorlukların kolaylığa çevrilmesi  doğrulukla mümkündür. Yalan ise büyük bir çirkinlik ve çıkmaza götüren bir yoldur. Unutulmamalıdır ki dokuz köyde kıymeti bilinmeyen doğruluğun elbette onuncu köyde bir karşılığı olacaktır.