DOĞRU TESBİTLER


Öncelikle, ilimize gelerek göreve başlayan, Valimiz Gökmen Çiçek’e ilimize hoşgeldiniz, görev süreniz hayırlı, uğurlu, güzel hizmetlerle dolu olsun, dileklerimizi sunarak yazımıza başlıyoruz.
Başlığımızı “Doğru tesbitler” koyduk. Millet iradesinin sonuçlarıyla uyumlu beyanlar, doğru sonuçları gösterir onu ifade edelim.
Birinci Konu: Anayasa Komisyonu Başkan Vekili, Milletvekilimiz Ali Özkaya, meclisten komisyona gelen teklifi açıklıyor. “Yassı Adada yargılama kararlarının, dayanağı gösterilen ‘Teşkilat-ı Esasiye konunun bir kısım maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi suretiyle kararların yok sayılmasının sağlanması, yasal düzenlemesi yapılıyor” beyanlarıyla belirtiyor.
Hukuk tarihimizin çok büyük bir kara lekesi böylece silinecek, temizlenecektir. Büyük çoğunluk sağduyu sahibi vatandaşa göre, geç bile kalmış yasal bir çalışmaları sonuçlandı.
İftiralarla, yalan suçlamalarla, köpek, bebek davalarıyla, sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor hukuk skandallı itiraflarıyla, Mahkeme Başkanı Salim Başol, kendisine “Zalim Başol haklı” gerçekçi tanımını yaptırmıştır.
Haksız yere idam edilen masum devlet adamlarımız, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın hesabı kısmen sorulmuş olacaktır. Alınmak istenilen itibarları da iade edilecekdir. Yasanın bir an önce TBMM’den geçmesi, milletin gönlündeki kırgınlığı kısmen giderecektir.
 

***
 
İkinci Konu: CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın Yassıada Teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonunda, verdiği 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili mesajdır. Özetle “27 Mayıs Darbelerin anasıdır. 27 Mayıs olmasa, 12 Mart, 12 Eylül, 15 Temmuz olmazdı” beyanlarıdır.
Devamla, “Demokrasimiz şüphesiz olgunlaşıyor. Her darbe sonrasında, Türkiye’de Demokrasi bilinci daha da artıyor” beyanları önemli demokrasi mesajları taşıyor. Engin Altay’ın, özetini aldığımız beyanları partilerimiz, siyasi hayatımız için, anlamlı, olumlu düşünceleri yansıtıyor. Kutluyoruz. Atatürk’ün partisine yaraşan, demokrasiye sahip çıkan beyanlarının devamını diliyoruz.
***

Üçüncü Konumuz: Ezan’ın 70 yıl önce, merhum büyük devlet adamımız, şehit Adnan Menderes’in iktidara gelmesi, 16 Haziran 1950’de, aslına uygun okunmaya başlanması nedeniyle AKP İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen’in yaptığı açıklamadır.
Merhum Menderes’in, milletin gönlündeki sevgisinin, saygısının en önemli kaynaklarının başında, büyük çoğunluk sağduyu sahibi insanlarımızın, din ve vicdan özgürlüklerine olan demokratik saygısıdır. Vatandaşın inanç hak’kının önünde hiç bir engel tanımamasıdır.
Laikliğin din karşıtlığı olmadığını, dine, inanca saygı anlamı taşıdığını açıkca yasakçı düşüncelere karşı çıkmasıdır. Onun için din eğitiminin öne alınması, Kur’an Kursları, İmam Hatipler, İlahiyat Fakülteleri Menderes’le birlikte, eğitimdeki yerini anayasal bir hak olarak almıştır.
Ezanın aslına uygun ilk okunduğu 16 Haziran 1950 İkindi Vaktini çok iyi hatırlıyorum. Vakit geldiğinde ezan ilk Arapç okunurken adeta hayat durmuştu. Herkes Ezanı, minarelerden gelecek ilahi daveti bekliyordu. Çevresinde camiler olan mağzamızda ezanla birlikte, dinleyenlerde babam dahil, sicim sicim sevinç, hasret gözyaşlarının aktığı manzarası, hiç gözlerimin önünden gitmez.
Amaç yarayı kaşımak değildir. Yaşadığımız demokratik ortama çok güç geldiğimizi yeni nesillere anlatmakdır. Aynen baş örtüsü yasağı gibi. Hakları yasaklayarak demokrasi olamayacağını, AKP İl Başkanı Hüseyin Sezen, gerekli derslerin alınması için, özellikle güzel anlatıyor. Görevinin gereğini yapıyor. Biz de Sayın Sezen’e teşekkür ediyoruz.