MÜCADELE VE AZMİN ZAFERİ


Bugün dünyanın en önemli olaylarından bir tanesi olan İstanbul'un fethinin 567. Yılı içerisine girmiş bulunuyoruz.
İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Bu fetihin arkasında çok büyük bir mücadele ve azim vardır. Peki, 29 Mayıs 1453'te neler yaşandı?
İstanbul, 29 Mayıs 1453’te tamamlanan kuşatma ile 567 yıl önce bugün Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiştir. 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda Osmanlı ordusu, o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi. Fetihten sonra İstanbul Osmanlı’nın başkenti oldu. İstanbul'un fethi ile 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ sürecine geçilmiştir.
İstanbul coğrafi konumundan, tarihi eserlerinden dolayı çoğu medeniyetler tarafından fethedilmek ve hâkimiyet altına alınmak istenmiştir. Bunun da bilinen en basit örneği; dünya tarihinin en önemli komutanlarından ve devlet adamlarından biri olan Napolyon’un şu sözü olmuştur. Napolyon: “Eğer dünya tek bir devlet olsaydı, İstanbul başkent olurdu” sözüdür. Bu söz İstanbul’un konum olarak önemine bakıldığında gerçekten de doğru bir sözdür.
O dönem İstanbul’un fethi, daha önce belirttiğim üzere neredeyse her devletin bir hayaliydi. Özellikle Müslüman olan Osmanlı padişahları için bu fethin önemi daha da büyüktü. Çünkü Peygamber efendimiz ( s.a.v ) daha yüzyıllar öncesinde İstanbul’u fethedecek komutanı ve askerleri övmüştü.
İstanbul, o zaman sürekli olarak bir zulüm altındaydı. Ve Bizans’ın elinde bulunmakta, sık sık Osmanlı Devletine sıkıntı çıkarmaktaydı. İşte bu nedenlerden dolayı da İstanbul’un fethi çok büyük bir önem taşıyordu.
Bu fetih sayesinde kültürümüz, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve dinimiz çoğu Avrupa medeniyetleri tarafından tanınmış oldu. İstanbul’un fethedilmesi Dünyada büyük yankılar yaptı. Bu bakımdan İstanbul’un fethi dünya tarihinde ve bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir.
Bizim tarihimiz açısından önemi; İstanbul’un fethiyle Osmanlıların, balkanlardaki ilerlemelerine engel olacak hiçbir gücün kalmamış olmasıdır. Avrupa’da ilerleyişini sürdüren Osmanlı Devleti, artık büyük bir imparatorluk haline bu fetih sayesinde gelmiştir.
 
İstanbul, 29 Mayıs 1453 tarihinden 23 Nisan 1920 tarihine kadar Osmanlı Devleti’nin başkenti olmuştur. Tarihimizi etkileyen bu önemli Fetih’i her yıl 29 Mayıs günü aynı coşku ve sevinçle hatırlarız.
Bu fetih sayesinde, köklü medeniyetimiz yine insanlık tarihine damgasını vurmuştur. İstanbul’un fethi ile sadece bir şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz, hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethi’nin yıl dönümü kutlu olsun…