DİK DURALIM ARKADAŞ


Beklerken, mart dokuzun kışını
Herkes kaşır oldu, saçsız başını
Sorulacak gün mü? Şimdi yaşını
Çıkmayın evden, yapacaklar aşını
******
Dünya gördü. Korana virüsünü
Seviyormuş. Altmış beş yaş üstünü
Bozma morali, kaptırma postunu
Tedbiri al. Tut elinde bastonu
******
Bu Millet, ne felaketler atlattı
Topu tüfeği, düşmanına patlattı
Devlet uyumadı. Ayağa kalktı
Şimdi, sağlıkta, iş aşında katkı
******
Gece gündüz, çalışan sağlıkçılar
Aldı. Milletten coşkuyla alkışlar
Güneş doğar. Biter. Tüm sıkıntılar
Gün geçer. Onarılır yıkıntılar
******
Dik duralım. Arkadaş bu beden bizim
Arkasında olalım. Devlet, Millet bizim