KUR'AN VE SÜNNET


Yüce Yaradan şöyle buyuruyor.
''(Resulüm) De ki;Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki;Allah da sizi sevsin, ve günahlarınızı bağışlasın, Allah çok bağışlayandır.çok merhamet edendir.
Hadisi şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor.''Size iki şey bırakıyorum.Onlara sımsıkı sarıldığınız da yolunuzu asla şaşırmazsınız.Bunlar Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.
Biz,Yüce dinimizi iki ana kaynaktan öğreniriz.Birincisi hidayet rehberimiz olan Kur'anı Kerimdir.İkincisi ise Allah Elçisinin çağlara ışık tutan sünnetidir.Nasıl peygambere inanmadan Allah'a imanın bir geçerliği yoksa, Peygamberimizin örnek yaşamı ve Hadisleri olmadan da,Kur'anı doğru anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmek mümkün değildir.
Peygamberimiz, bütün insanlığa gönderilmiş Rahmet ve hidayet kaynağıdır.O bize var oluşumuzun gayesini haber vermiştir. O bizi özüyle sözüyle erdemli olmaya davet etmiştir.
Gerçek şu ki;Dünya ve ahiret saadetini hedefleyen her inançlı kişi, peygamberimizin sahih sünnetine uymak durumundadır.Sünnete uymak imanlı kişileri engin bir gönle, derin bir ufka yüce bir ruha erdemli bir karaktere ulaştırır.Sünnete uymak cehalet ve tembelliğin kin ve nefretin şiddet ve ayrımcılığın karşısında durmaktır.
Sünnete tabi olmak peygamberimiz gibi,Feraset ve Basireti sadakati güvenilirliği, sabrı ve hoş karşılamayı, acımayı yardımlaşmayı saygı ve sevgiyi ve en önemlisi ahlaklı yaşamdır. Bugün bize gerekende budur
Kn. Ali İmran su. 31 a. Nisa su.59-136 a.