GÖSTERİŞ UZAĞIYLA


Hangi akla saptın da,
Harmanında savruldun
Nefis mumu yaktın da
Ateşinde kavruldun
***
Gani, gani servetler
Arzuların düşünde
Hanlar, şanlar şöhretler
Mazilerin göçünde
***
Gaflet uykularından
Uyanmadan bitirdin
Hayal ile, hülyadan
Gönlü vaz mı geçirdin
***
Dünyalık kadarıyla
Yetinmeyi bildin mi?
Gösteriş uzağıyla
Sade yedin, giydin mi?
***
Akbel diler Mevla’dan
Aftan mahrum etmesin
Gaflet ile dünyadan
Gelip, geçip gitmesin