İZİNDE


Güzellik bir bütündür
Taşıyanda asalet
Medeniyet kültürdür
İncelik ve zerafet
***
Kalp fetheden davranış
Güven veren bakışta
Samimiyet inanış
Dost elini tutuşta
***
Kem gözleri köreltir
Nurlu yüzün ziyası
Canlarından bezertir
Yiğitliğin âlâsı
***
İnsanlığın örneği
Kalbi güzel olanda
Nezaketin emeği
Davranışın ruhunda
***
Akbel çıktı pazara
Güzelliğin peşinde
Beşikten tâ mezara
Bu yolların izinde