KEYİF SENİNDİR


O güzel yüzünü kılla doldurma
Hüseyin ağanın torunusun sen
Şanına namına gölge vurdurma
Öyküler yazdırır kökün seceren
****
Heybetin, ahvâlin çınar misali
Yiğitlik namı, mertlik timsali
Yakıştırmaz seven, sana bu hâli
Yavruların gururu baba cemâli.
****
Atandan, soyundan gördüğün işle
Ruhunu daraltma bırak genişle
Rızkına bereket getiren işle
İlerle sağlam basan gidişle
****
Görüntü harabat, surat perişan
Atadan kalma, bıyık yakışan
Yörük Ali Efeye dönüp baktıysan
Kaytan bıyıkları dillerde destan
****
Yaparsın, yapmazsın, keyif senindir
Bu sözün altında mânâ derindir
Gurbetin rüzgarı soğuk serindir
Yüreğimiz, vuslatı çeken sevgindir
****
AKBEL’in iki oğlu bir kızı vardır
Her biri mükemmel... harikalardır
Yavruları gururdan iftiharlardır
Mevlâm bahtlarını güzel eylesin.