Bir Kabre Birden Fazla Ölü Gömmek


Bir Kabre Birden Fazla Ölü Gömmek

 Fakihler, zaruret olmadıkça bir kabre iki kişinin gömülmesinin caiz olmadığı hususunda ittifak etmişlerdir. Zaruret ise, ölülerin sayısı çok olup, kısa zamanda hepsine ayrı ayrı kabir kazmak güç olursa yahut yer darlığı olursa yahut kazacak kimse bulmak mümkün olmazsa, erkeği erkeğin, kadını kadının kabrine koymak da mümkün olmazsa, birbirine yabancı erkek ve yabancı kadınlarda olsa birden fazlası bir araya gömülebilir. Ancak, bir arada gömülenler arasında toprakdan bir engel yapılır ki, vücutları birbirine temas etmesin.

Ölünün cesedi çürüyüp tamamen toprak olursa, oraya başkasını defnetmek veya tarla, bina yapmak caizdir. Ölünün toprak olup olmadığı konusunda, o bölgede bilgi ve ihtisas sahibi birilerine danışılır, (ibni Abidin-Zuhayli 3/82)

Ölü Defnedilmeyen Bir Kabristanda Bina Yapmak:

Kabristana ölü defnedilmeyip, muattal bir duruma gelir ve mevcut ölülerin de çürüyüp toprak haline geldiği tespit edilirse, o takdirde o yere hem bina yapmak, hem de ziraat yapmak caizdir.(F.Hindiye)

Nitekim bugün birçok şehir ve kasabalarda eski kabirler, tamamen metruk bir vaziyete getirilmiş, şehir dışında yeni kabristanlar yapılmıştır. Bu durumda şehir içindeki kabirlerin mutlaka kaldırılması gerekiyor. Dolayısıyla yukarda belirtilen hususlara dikkat edilir, şartlar mevcutsa, o takdirde kaldırılmasına cevaz verilebilir. (c.Yıl. Fıkıh)

Buralara inşaa edilen camilerde namaz kılmakta sakınca yoktur. Kerahet oluşu; kan, irin karışımı olan kabristanda kılınmasındadır. (Buhari 2/370)

Defnedildikten Sonra Ölünün Nakli:

Diğer mezheplerde bazı nedenler dolayısıyla nakledilebileceği görüşleri varsada, Hanefi'ye göre definden sonra ölüyü başka yere nakletmek caiz değildir. Ancak başkasına ait bir yere defnedilen ölüyü, yer sahibi oradan çıkarmak isterse, veya su basmak veya ecnebi bir millet elinde kalan bir kabri, başka yere nakletmek caizdir. (ö.n.b.)

Zaruret olmadıkça kabrin açılması da caiz değildir. Meğer ki defin esnasında kabirde kıymetli bir eşya malmış ise veya adli nedenle açılması istenmesi durumunda açılabilir.

Meyyitin yıkanmadan defnedildiği anlaşılsa, yinede yıkanmak için cenaze çıkartılamaz. Namazı kılınmamış ise kabir üzerinde (yıkanmamış olsa dahi) namazı kılınır.

(Diyanet İlm. Zuhayli)