Reklam

Girişimcilikte zafere giden yol Zafer Teknoparktan geçiyor

Girişimcilikte zafere giden yol Zafer Teknoparktan geçiyor

Girişimcilikte zafere giden yol Zafer Teknoparktan geçiyor
17 Kasım 2019 - 18:52

 

Girişimcilikte zafere giden yol Zafer Teknoparktan geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı(2019-2023), her alanda topyekün bir değişim ve dönüşümü öngörüyor. Özellikle Ekonomik Hedefler içerisinde yer alan; Dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almak, Yıllık ihracatın 500 Milyar $, Kişi başı milli gelirin 25.000 $(Yirmibeşbin Dolar)’a yükselmesi gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi Türk sanayisinin orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesine ulaşması ile sağlanacağı ifade edilmektedir.  Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri bilimsel bilginin ticareştirilerek katma değeri yüksek ürünlerin geliştirildiği Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de toplam 81 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde faal durumda olan 64 Bölgeden biri olan hem Ülkemiz hem de İlimiz ekonomisi için büyük önem taşıyan ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi ortaklığında Afyonkarahisar’da 2015 yılında kurulan Afyon-Uşak Zafer Teknopark çalışmalarına hızla devam ediyor.

 

İki Üniversite’nin ortak kurduğu ilk Teknopark

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Zafer Teknopark’ın çalışmalarını gazetemiz Türkeli’ne değerlendirdi. Prof.Dr. Kandemir Türkiye’de iki farklı ildeki iki üniversite ortaklığı ile kurulan ilk Teknopark olma özelliğine sahip olduklarını söyledi.

Afyon ve Uşak Teknopark için güçlerini birleştirdi

Zafer Teknopark’ın kuruluş süreci hakkında bilgiler veren Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir: “Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Zafer Teknopark AŞ.) Bakanlar Kurulu'nun 19.12.2015 tarih ve 29567 Sayılı kararı ve Resmi Gazetede yayımlanarak, 23.03.2016 tarih ve 13540 sicil numarası ile tescil ve ilan edilerek 20.07.2016 tarihinde ilk kira sözleşmelerinin imzalanması ile faaliyetlerine başlamıştır. Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye'de ayrı iki ilde bulunan yükseköğretim kurumu ortaklığında kurulan İlk Teknopark olma özelliğine sahiptir. Afyon Uşak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve iki ilde faaliyet gösteren 15 kamu ve özel sektörün iştirakleri ile 17 ortağı olan bir kurumdur. Zafer Teknopark A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, şirket ana sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu gözetiminde faaliyetlerini yürütmektedir.” dedi.

Afyon OSB’de hizmet binası yapılması planlanıyor

Zafer Teknopark’ın Uşak ve Afyondaki hizmet binaları hakkında da bilgiler veren Genel Müdür Tuğrul Kandemir: “Afyonkarahisar ilinde Afyon Merkez Teknopark (153.101 m2), Afyonkarahisar ilinde Ahmet Necdet Sezer Kampusu içerisinde (4.613m2 açık -2.224m2 kapalı), Uşak ilinde Uşak Üniversitesi Kampus alanında Uşak Teknopark(20.510 m2) ve Uşak ilinde Uşak OSB Teknopark (6.000 m2) olmak üzere 4 alana sahiptir. Afyonkarahisar Organize sanayi yönetim kurulu ile görüşmeler devam ediyor. OSB yönetimi ve ortaklarımızın katkıları ile Teknopark fiziki yapısına uygun Organize sanayi bölgesinde 10 Bin metrekare bir alanın Teknopark alanı olarak tahsis edilmesinin ardından bir  bina inşa edeceğiz. Böylelikle sanayicimiz ile iç içe olarak daha faydalı hizmetlerde bulunmayı arzu ediyoruz. ”dedi.

Deneyimli personeli bir çok sektöre hizmet veriyor

Zafer Teknopark olarak deneyimli ARGE ve yazılım personeli ile birçok sektöre destek olduklarının altını çizen Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir şu an itibari ile Teknopark bünyesinde; yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, biyomedikal, kimya, ulaşım ve alt yapı sistemleri geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık gibi birçok sektörde ARGE çalışmalarını yürüten 12 ARGE firması, 3 kuluçka firması ve 15 den fazla nitelikli ARGE ve yazılım personeline ev sahipliği yapmaktadır.” şeklinde konuştu.

2023 hedefine emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan 2023 hedefleri doğrultusunda ekonominin bütün aktörlerinin birbirleri ile uyum ve koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini ifade eden Kandemir; “Teknoparklar Türkiye’nin 2023 hedeflerinde önemli bir yer tutuyor. Bizlerde kurumların ARGE çalışmalarına büyük destek veriyoruz. Firmaların ARGE çalışmalarına Hükümetimizde KDV, Kurumlar Vergisi, SSK ve maaş desteği veriyor” dedi.

Afyon ve Uşak Üniversitesi hocalarından da destek alıyoruz

Projelerde Afyon ve Uşak Üniversitesindeki hocalardan da danışmanlık desteği sağladıklarını ifade eden Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir: “Zafer Teknopark, yeni fikirlerin ticarileştirilerek değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir iş birliği merkezi olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. Zafer Teknopark, girişimci firmalara her iki üniversiteden alanında uzman akademisyenler ile iş birliği imkanı sunarak, sanayiciler ve akademisyenler arasında köprü görevini üstlenmektedir. AKÜ’de ciddi anlamda bir öğretim üyesi potansiyelimiz var. 2 üniversite ortaklığında olduğu için bizim önde olduğumuz alanlar var Uşak’ın önde olduğu alanlar var. Öğretim elemanlarının ARGE projeleri var. Öğretim elemanları projelerini finansman olmadığı için bazen hayata geçiremiyorlar. Hocaların projeleriyle özel sektör ve yatırımcıları buluşturarak bu projelerin hayata geçmelerine imkan vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Projelere uzman Akademisyenler bularak destek oluyoruz

Firmaların yaptığı projelerde Afyon ve Uşak üniversitesinin dışında da destek sağladıklarını söyleyen Prof. Dr.  Kandemir : “İki Üniversitenin dışında ARGE desteği verdiğimiz firmalara diğer üniversitelerdeki hocalar ve bölümlerle temasa geçerek konunun uzmanlarına ulaşıyor projeye destek oluyoruz.”

Firmaların projelerini hakem heyetimiz değerlendiriyor

Zafer Teknopark içerisinde firmaların nasıl yer alabileceği sorusuna da cevap veren Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir: “Teknopark ’da yer alabilmek için bir Ar-Ge projesinin olması gerekiyor. Başvuru yaptığınız proje Arge’ye ve inovasyona açık olması gerekiyor. Projeniz konusunda uzman iki akademisyen bir sanayiciden oluşan hakem heyetinin karşısına çıkıyor. Hakem heyeti onayladıktan sonra ARGE Ofisi başvurusunda bulunuyorsunuz. Ofisin birçok hizmetini biz sağlıyoruz bunun içinde kira bedelinin dışında bir bedel talep ediyoruz. Bunların haricinde projenin gelişme sürecini takip ederek projeye alabileceğiniz hibe ve destekler hakkında bilgiler veriyoruz.” dedi.

Üniversite öğrencilerinin projeleri yarışacak

Teknoparkların amacı Üniversite sanayi işbirliğini sağlamak. Biz Üniversitelerde üretilen projelerle sanayiciyi buluşturduğumuz zaman ortaya güzel bir sinerji çıkıyor. Sanayici uygulayıcı, hoca işin teorik kısmı ikisi bir araya geldiğinde büyük bir sinerji, bilgi birikimi ve başarı çıkıyor ortaya. Burası bir ekosistem sanayici ve Üniversite için uygun iklimi oluşturuyoruz Teknoparkta. Ortak projeler yapabilmek adına bu sene bir yarışma düzenliyoruz. Zafer teknoparkın öncülüğünde Afyon Kocatepe üniversitesi ve Uşak Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Bir Fikrim Var, Bir Projem Var” sloganı ile bir proje yarışması düzenleyerek hem üniversite öğrencileri arasında proje kültürünün geliştirilmesi hemde sanayi ile işbirliğinin arttırılmasına katkı yapmayı hedeflediklerini ifade eden Prof.Dr. Tuğrul Kandemir: “ Porje yarışmasının özellikle üniversite son sınıf öğrencilerinin bölüm bitirme projelerine yönelik olacağını, yarışma sonunda Birinci, ikinci ve üçüncü olan projelere hem ödül vereceklerini hemde hayata geçmesi için sanayicilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Hükümetimiz Teknoparklara önem veriyor

Son yıllarda Teknoparkların sayısında büyük bir artış olduğunun altını çizen Prof.Dr. Kandemir: “Son yıllarda Ülkemizdeki teknopark sayısında büyük bir artış var. Hükümetimizin koyduğu 2023 hedeflerinde ulaşabilmemiz için ARGE’ye ve İnovasyon’na büyük önem vermemiz gerekiyor. Bunların yolu teknoparklardan geçiyor. 2023 vizyonu Ekonomi hedeflerimize ulaşabilmemiz için katma değeri yüksek ürünler üretip bunları geliştirip ihracat yapmalıyız. Katma değeri yüksek ürünler üretebilmemiz için ARGE ve İnovasyon çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ürünlerimiz dış pazarda alıcı buldukça ihracat hedeflerimize ulaşmış oluruz”. Dedi

2020 Yılında hedeflerimiz gerçekleştireceğiz

Son olarak Zafer Teknopark’ın 2020 yılı hedefleri hakkında da bilgiler veren Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir : “Zafer Teknoparkın 2020 yılı hedefleri arasında öğrencilerin kurdukları veya kuracakları şirketlere her türlü fiziksel imkanı sağlayan Kuluçka ve Ön kuluçka merkezlerimizi kurmak ve yapımına 2018 yılı Temmuz ayında başlanan Uşak OSB Teknopark alanının da yine 2020 yılı ikinci çeyreğinde faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. ”dedi.

Prof. Dr. Tuğrul Kandemir kimdir

1969 Ankara doğumlu ve aslen Kırıkkale’li olan Tuğrul Kandemir,1993 Yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1995 yılında Yüksek Lisansı, 2003 yılında Doktorasını tamamladı. 2004–2007 yılları arasında KOSGEB, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası işbirliği ile kurulan Türkiye’nin ilk Sinerji Odağı’nın kuruculuğu ve yöneticiliğini yaptı. 2007 yılında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atandı. 2016 yılında Afyon Uşak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü ve ‘018 yılında Afyon Kocatepe Ünivesitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanı olan  Tuğrul Kandemir halen bu görevleri yürütmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum