6. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ KIŞ OKULU BAŞLADI

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile düzenlenen 6. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu etkinliği başladı.


6. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ KIŞ OKULU BAŞLADI

AKÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü ile Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama Araştırma Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 6. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu’nun açış programına AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu katıldı.

Yenilenebilir enerjinin toplamdaki payı artıyor
Etkinliğin açış konuşmasını yapan 6. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu Düzenleme Kurulu Başkanı ve AKÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, AKÜ Elektrik Mühendisliği bölümü olarak başta rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere çeşitli enerji kaynakları ile enerjinin üretilmesi, iletilmesi, dağıtılması, güvenilirliği gibi konularda ve yenilikçi enerji sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu konularında araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde yürüttüklerini ifade etti. Araştırma faaliyetlerinin dışında eğitim alanında ve toplum yararına da çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Hocaoğlu, “Enerji tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de en öncelikli konular arasında yer almaktadır. Enerji kaynakları arasında yenilenebilir enerji kaynakları ise girdi maliyetleri olmadığı ve çevreyi kirletmedikleri için büyük öneme sahiptir. Ülkemizde yenilenebilir enerji sistemlerinin potansiyeli ve çeşitliliği oldukça iyi bir konumdadır. Bununla beraber verilen teşviklerle yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü ve toplam kurulu güç içerisindeki payı her geçen gün gittikçe artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bireysel olarak güneş enerjisi paneli ile evlerde elektrik üretilecek
Hocaoğlu, Türkiye’de şu anda tarlalarda görülen kurulu enerji sistemlerinin çok yakın bir gelecekte konut ve iş yeri çatılarında zorunlu olarak kullanmaya başlayabileceğini öngördüklerini belirterek, “Yenilenebilir enerji sistemlerinin sadece kullanımları yaygınlaşmamakta, bununla birlikte teknolojileri ve verimleri de sürekli artış göstermektedir. Zira Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı verilerine göre 2000’li yılların başında yüzde 28 civarında olan en verimli güneş hücrelerinin verimleri 4 veya daha fazla jonksiyonlu yoğunlaştırıcılar kullanılarak 2021 yılı başı itibariyle laboratuvar şartlarına yüzde 46 seviyelerine çıkarılmıştır. Bu ciddi bir teknoloji gelişimini göstermektedir” diye konuştu.

“Sistemler üzerinde ciddi araştırmaların yapılması gerekiyor”
Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güçteki payında ve teknolojisinde sürekli gelişmelerin yaşandığını ancak bu kaynakların ürettiği enerji miktarlarının değişken olduğunu dile getiren Hocaoğlu, şöyle konuştu:“Örneğin rüzgâr enerjisi türbinleri genellikle rüzgâr hızlarının belirli bir değerden yüksek olduğu zaman dilimlerinde enerji üretmeye başlamaktadır. Bu durum kurulu bir rüzgâr türbininden yıl içerisinde kayda değer enerji üretilebilecek zaman dilimlerinin sayısını kısıtlamaktadır. Biz de Afyonkarahisar’da yaptığımız çalışmalarda yılın neredeyse yarısında, 10 metre yüksekliğe kurmuş olduğumuz rüzgâr türbininden hemen hemen hiç enerji üretilemeyeceği sonucuna vardık. Bu sistemler de güneşin olmadığı zaman dilimlerinde hiç enerji üretememektedir ve havanın bulutlu olduğu zaman dilimlerinde de kesikli enerji üretmektedirler ve ürettikleri enerji de önemli ölçüde azalmaktadır. Bu gibi karmaşık durumların varlığı bile bu sistemler üzerinde ciddi araştırmalar yapmayı zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan yenilenebilir enerji sistemleri birçok bilim dalını içeren ve nitelikli çalışmaların farklı disiplinlerden çok sayıda araştırmacının çalışması ile gerçekleşebileceği sistemlerdir. Altıncısını gerçekleştirmekte olduğumuz etkinliğimizin bu tür farklı disiplinlerin bir araya gelmesine zemin oluşturacağı kuşkusuzdur. Bu sene içerisinde bulunduğumuz mevcut salgın şartları nedeniyle ilk defa dijital olarak organize ettiğimiz etkinliğimiz kapsamında uluslararası üniversitelerde görev yapan, alanında uzman 20 civarı farklı öğretim üyesi tarafından yenilenebilir enerji sistemlerinin farklı konuları kapsamında katılımcılarımıza dersler anlatılacaktır.”

Dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir kaynak
AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız ise konuşmasında insan yaşamında enerji kullanımının büyük yer tuttuğunu ifade etti. Evlerde, iş yerlerinde, günlük hayatın her anında her türlü teknolojik aletin çalışması için enerjiye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Yıldız, “Enerjiye olan talebin her geçen gün artması, dışa bağımlı kalmadan, yerli kaynaklardan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ülkeleri enerji üretimi arayışına sokmuştur. Yerli bir enerji kaynağı olması, ülkemizin potansiyelinin yüksek olması ve çevreye zarar vermeden ekonomik olarak üretilmesi nedeniyle ülkemizde enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi ve yatırımlar gün geçtikçe artmıştır. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynakların payının artışında, ülkemizin kaynak potansiyelinin yüksek olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetlerinin katkısı oldukça fazladır” dedi.

AKÜ Mühendislik Fakültesi çok sayıda bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapıyor
AKÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri, araştırılması ve kullanımı gibi konularda eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarının başarı ile yürütüldüğünü dile getiren Yıldız, “Elektrik ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde güneş, jeotermal ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitimler verilirken, fakültemiz akademik personelinin görev yaptığı Güneş ve Rüzgâr Enerjisi ile Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama Araştırma Merkezlerinde ulusal ve uluslararası araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda fakültemiz yerli ve yabancı araştırmacıları bir araya getiren çok sayıda bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Bu yıl altıncısı düzenlenen Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu da fakültemizde geleneksel olarak düzenlenen başarılı etkinliklerden birisidir” ifadelerini kullandı.

Akü’nün sektöre katkıları devam ediyor
AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu etkinliğinin bu sene ilk defa çevrim içi gerçekleştiğini ve Afyon Kocatepe Üniversitesinin ev sahibi olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Termalin, mermerin, lezzetin başkenti Afyonkarahisar’ın, yenilenebilir enerji kaynakları çeşitliliği bakımından Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldığını ifade eden Karakaş, “Bu kapsamda ilimizde tesis edilmiş; rüzgar ve güneş tarlaları, jeotermal elektrik üretim sistemleri başta olmak üzere birçok yenilenebilir enerji sistemi bulunmaktadır. Biz de üniversite olarak bu sistemler üzerine araştırmalar yapan birimlerimizle AR-GE faaliyetlerimizi ve sektöre olan katkılarımızı çeşitli faaliyetler, etkinlikler ve araştırmalarla sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji sistemlerine olan ilgi hızla artıyor
Teknoloji çağının yaşandığı dönemde enerjinin, ülkeler için en önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirten Karakaş, “Bu konuda araştırmaların, bilimsel çalışmaların yanında savaşların dahi yapıldığını biliyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerde, yenilenebilir enerji sistemlerine olan ilgi hızla artmaktadır. Her seviyede ve her sektörde alana olan ilginin gittikçe arttığını hepimiz takip ediyoruz. Ülkemizin de yenilenebilir enerji sistemlerine olan yatırımlarının artışı ve yaşadığımız çağı yakalama kaygısı bilim insanlarının bu alanlarda yapılan çalışmaları artırmasını zorunlu hale getirmektedir” dedi.

“AKÜ olarak yenilenebilir enerji sistemlerine büyük önem veriyoruz”
Afyon Kocatepe Üniversitesinin yenilenebilir enerji sistemlerine oldukça büyük bir önem verdiğini kaydeden Karakaş, AKÜ bünyesinde yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili yapılan faaliyetlerden bahsederek şunları kaydetti:“ Üniversitemiz yıllardır düzenlediği yenilenebilir enerji sistemleri kış okullarıyla, Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiği faaliyetleriyle, bu alanlarda düzenlediği uluslararası bilimsel konferanslarla, yenilenebilir enerji sistemlerinde geliştirilen patentli ürünleri ve yenilenebilir enerji konusunda yapılan, yüzlerce atıflar alan pek çok bilimsel çalışmalarıyla yenilenebilir enerji sistemlerine verdiği önemi sürdürmektedir.  Ülkemizde alanında öncü ve tek olan “Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu” etkinliğimiz sizler ve ülkemiz için faydalı olmasını ayrıca katılımcı öğrencilerin gelecekte yapacakları önemli bilimsel araştırmalar için temel oluşturmasını diliyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 6. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulunda 20 öğretim üyesi tarafından farklı konularda katılımcılara dersler aktarılacak. Öğrenci başarısı kriter alınarak doktora, yüksek lisans ve son sınıf öğrencileri arasında belirlenen 50 katılımcının yer aldığı 6. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu, 6 Mart 2021 tarihinde sona erecek. >>TÜRKELİ